„Hlídka si při kontrole u obce Libišany vytipovala ke kontrole vozidlo řízené českým občanem," sdělil mluvčí celníků Tomáš Culek. Celníci v autě našli  našli několik přepravek s papoušky druhu ara šedolící, žako šedý, amazoňan žlutolící a amazoňan pomoučený, které jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Řidič auta tvrdil, že papoušky veze k veterináři, ale nedoložil žádné doklady k jejich vlastnictví a původu. Celníci proto ptáky 
zajistili.