V pondělí 9. března 2020 se hradečtí dopravní policisté ve zvýšeném počtu vypravili do terénu, kde se zaměřili na jeden z nejčastějších prohřešků řidičů, a sice jízdu na červenou. Dopravně bezpečnostní akce se konala od 8:00 do 18:00 hodin na hlavních křižovatkách v Hradci Králové, neboť tam je jízda na červený signál jednou z častých příčin dopravních nehod. Akce se zúčastnily desítky policistů ze služby dopravní policie ve spolupráci s městskou policií.

Kromě jízdy na červenou také kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na místech s vyšším dopravním zatížením, používání bezpečnostních pásů, držení mobilních telefonů v ruce, či technický stav motorových vozidel.

Zdroj: Youtube

Během akce policisté zjistili celkem 46 přestupků, z toho 25 při jízdě na červenou. Dále také neukáznění motoristé v 11 případech nepoužili bezpečnostní pásy a 6x telefonovali za jízdy s mobilním telefonem v ruce. Dále pak 3x přestupek za způsob jízdy a 1x jízda bez dokladů. Příkazním řízením na místě muži zákona vyřešili celkem 42 přestupků, za které řidičům uložili sankce v celkové výši 37 600Kč a 4 přestupky oznámili k dalšímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Dalších 13 přestupků řešila městská policie, 1 přestupek oznámili k dalšímu řízení a za zbylé uložili sankce v celkové výši 19 500 Kč.

V případě jízdy na červenou řidičům hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 2 500 Kč. Ve správním řízení pak pokuta 2 500 Kč - 5 000 Kč. V případě, že spáchali přestupek v posledních 12 měsících alespoň dvakrát či vícekrát, pak pokuta 4 000 Kč - 7 500 Kč a zákaz činnosti na 1-6 měsíců. Zároveň je jim připsáno 5 trestných bodů. Za jízdu s mobilním telefonem v ruce pak pokuta na místě až 1000 Kč a 2 trestné body.