Sdružení se odvolalo proti verdiktu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, který 23. května zamítl žádost organizace o podmínečné propuštění Škrlové po uplynutí poloviny pětiletého trestu. Krajský soud kauzu vrátil okresnímu soudu k novému projednání.

„Dle odvolacího soudu je mimo jiné třeba před novým rozhodnutím doplnit dokazování, zejména přibrat znalce, jenž by posoudil stupeň resocializace odsouzené. Dále bude nutné odstranit vadu spočívající v tom, že okresní soud chybně o návrhu rozhodl jako o žádosti odsouzené, ačkoliv se jednalo o návrh zájmového sdružení,“ objasnil důvody, které vedly k danému rozhodnutí, mluvčí hradeckého krajského soudu Aleš Korejtko.

Občanské sdružení Šalamoun se spolu se spolkem Český ombudsman zaručilo za nápravu Škrlové. V žádosti uvedli, že jí zajistili práci i bydlení a že jí poskytnou společenskou pomoc. Okresní soud však slibům o nápravě neuvěřil a žádost zamítl.

„Barbora Škrlová nesplnila jednu z podmínek, které pro podmíněné propuštění stanovuje trestní zákon. Není jisté, že došlo k její nápravě a že by po propuštění vedla řádný život,“ vysvětlila Jana Panská, která tehdy o žádosti rozhodovala.