„Byla nařízena soudní pitva,“ uvedla Martina Bartáková. Policie dosud nezjistila nic, co by nasvědčovalo podílu třetí osoby na smrti manželů. Podle našich informací jde zřejmě o sebevraždu oběšením.