Nejvyšší soud (NS) ve středu po 57 letech zrušil rozsudek nad Wolfgangem Stenzelem a Elfridou Seidlovou. Na sklonku 50. let byli v Československu odsouzeni za podporu a propagaci fašismu a podobných hnutí, konkrétně národnostní nesnášenlivosti.

Totalitní justice trestný čin spatřovala v korespondenci s příbuznými v západním Německu. NS ale nerozhodl o zproštění obžaloby, kauzu tak musí znovu řešit státní zástupce.

Krajský soud v Hradci Králové v roce 1959 potrestal Stenzela pěti roky vězení a jeho matce Seidlové uložil ještě o rok přísnější trest. Na pět let také ztratili občanská práva a  jejich jmění propadlo státu.

Stenzel nyní žije v Německu, Seidlová už zemřela. Stížnost v jejich prospěch podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Tehdejší justice v rozsudku uvedla, že si rodina psala s otcem a dědečkem Stenzela, přičemž jim sdělovali „nepřátelsky zkreslené zprávy o poměrech v naší republice". Odsouzení prý také věděli, že pohlednice a fotografie budou použity 
v „revanšistických časopisech a kalendářích".

„Jsem rád, že dnešní trestní řád umožňuje staré případy takto otevřít a zjevnou nespravedlnost spáchanou tehdejším režimem napravit," řekl advokát Jiří Rosol, jenž 
u soudu zastupoval Seidlovou.

Podle ministerstva je popis skutku zcela vágní a nekonkrétní, což potvrdil také NS. Ve spisu vůbec nelze dohledat, kde a jakým způsobem měly být informace v Německu využity či zneužity. Teoreticky by měl státní zástupce případ došetřit, což však bude vzhledem k časovému odstupu obtížné. V úvahu tak připadá zastavení stíhání.

Stenzel v minulosti požádal o soudní rehabilitaci, avšak promeškal lhůtu. Stížnost pro porušení zákona podaná ministrem tak zbyla jako poslední možnost.