Pecina působil jako jednatel chrudimské firmy Eurofin, pro kterou vyjednal devítimilionovou dotaci na nákup mobilní recyklační linky na stavební a demoliční odpady. Odpady by díky lince nekončily na skládce, ale byly by znovu využívány na staveništích. Spádovou oblastí pro tento projekt mělo být celé území Pardubického kraje, kde tato linka měla recyklovat stavební a demoliční odpady podle aktuální potřeby. Její kapacita byla 120 tisíc tun suti za rok.

VYRÁBĚLA ANTUKU

Jenže přes všechno, co Pecina v žádostech o dotaci deklaroval, jeho společnost neměla pro recyklační linku využití. Zařízení tak nejdříve stálo v zemědělském družstvu v Zaječicích, pak putovalo do Ostravy, kde sloužilo k drcení a třídění kameniva a hlušiny u dolu Heřmanice, později těžilo písek ve Vrbové Lhotě a v jihomoravském Bzenci drtilo cihly na antuku. Nakonec byla část linky prodána a část převedena do vlastnictví jiné firmy.

To vše však bylo v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace. „Vylákáním dotačních prostředků na podkladě nepravdivých údajů o způsobu využití pořizovaného zařízení způsobil poskytovateli dotace škodu ve výši odpovídající výši čerpané dotace, tj. částce 9 120 000 korun," uvedl soud.

Pecinovi za to hrozilo až osmileté vězení, Nakonec vyvázl s podmínkou. Vedle úhrady devíti milionů korun mu mu rozsudek ještě uložil pětiletý zákaz výkonu funkce statutárního zástupce v obchodních korporacích. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné, protože Pecina i státní zástupce si ponechali lhůtu k odvolání.