Čížkovi soud uložil půlroční trest s dvouletou podmínkou. Ludmila Čížková byla obžaloby zcela zproštěna.

Krajský soud se kauzou zabýval již podruhé. První rozsudek padl již v roce 2009, tehdy byl uznán vinným jen Bakeš. Následně však odvolání vyhověl vrchní soud a případ se vrátil do Hradce Králové.

Podle obžaloby se Bakeš ve 40 případech dopustil úvěrového podvodu, když jako zaměstnanec banky uzavíral smlouvy o poskytnutí překlenovacích úvěrů pro klienty, u nichž uváděl zkreslené a nepravdivé údaje, zejména o výdělcích žadatelů a ručitelů.

Bakeš za to, že lidem nejen z východních Čech, ale i z jiných míst republiky opatřoval podvodem neoprávněné úvěry, měl inkasovat provize, které dosáhly až několika desítek tisíc.

Podle obžaloby sice k přímé škodě většinou nedošlo, přesto banka požadovala odškodné přes 1,2 milionu. Soud jí přiřkl náhradu 470 tisíc. Se zbytkem instituci odkázal na občanskoprávní řízení.

Jan Čížek byl uznán vinným v případě obžaloby, podle níž se na jednom podvodu podílel spolu se svou matkou Ludmilou. Tu nakonec soud zprostil. Podle spisu Ludmila Čížková po předchozí domluvě s oběma obžalovanými odkoupila prostřednictvím Bakeše členská práva k družstevnímu domu v Hradci Králové za 2,1 milionu.

Obžaloba uvádí, že trojice přesvědčila prodávající ženu, aby v písemném vyhotovení smlouvy byla uvedena kupní cena jen ve výši 800 tisíc korun, kterou prodávající převzala při podpisu jako zálohu. Když žena poté požadovala po kupující vyplacení zbývající částky ve výši 1,3 milionu korun, bylo jí sděleno, že doplatek uhradí Bakeš. Peníze už žena nikdy neviděla.

Rozsudek není pravomocný. Martin Bakeš se na místě odvolal. Jan Čížek a státní zástupce si ponechali lhůtu. (sir)