Podle verdiktu bylo zahrnutí dvou rybníků do privatizačního projektu Rybářství Chlumec nad Cidlinou na začátku 90. let protizákonné. Rybníky se proto nyní vrátily do majetku státu a řeholníci budou usilovat o jejich restituci. V pátek o tom informovala Česká televize.

Akciová společnost Rybářství Chlumec získala rybníky o rozloze sedmnácti hektarů v roce 1993 privatizací majetku Státního rybářství Chlumec nad Cidlinou. V té době však platil zákaz převodu církevního majetku až do doby, než bude přijat zákon o církevních restitucích. Podle Nejvyššího soudu tak stát nikdy nepřestal být vlastníkem těchto dvou vodních nádrží.

Co se stane s rybníky dál, zatím není jasné.

„Stát teprve rozhodne, zda rybníky vrátí benediktinům, nebo zda jim je nevrátí, protože za nevydaný majetek je vypočtena finanční náhrada, a tudíž by mohlo jít o dvojí plnění,“ řekl včera Deníku ředitel Rybářství Chlumec Ladislav Vacek.

Dokud stát o rybnících nerozhodne, bude chlumecká firma na vodních nádržích zřejmě hospodařit dál. Jak a podle jakých pravidel – o tom se bude teprve jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Rybářství: O rybníky nikdo neusiloval

Podle informací České televize se akciová společnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou u soudu bránila tím, že se o rybníky stará nepřetržitě dvacet let.

Ladislav Vacek uvedl, že firma tak jednala v dobré víře, že jí rybníky patří. „Navíc na ně za celou tu dobu nikdo nevznesl žádný nárok a společnost je opravila nemalým nákladem,“ upozornil ředitel rybářství.

Společnost také argumentovala, že kdyby rybníky jako bývalý církevní majetek nabyla privatizačním projektem, šlo o chybu státu, a ten takové chyby církevním organizacím vyrovnal finanční náhradou.

Ladislav Vacek připomněl, že podle Nejvyššího soudu stát nikdy nepřestal být vlastníkem těchto dvou vodních nádrží, přestože je rozhodnutím ministerstva převedl do majetku nově vzniklé chlumecké společnosti.

„A nechal si za to v součtu i s jiným majetkem zaplatit, na což si nově vzniklá společnost vzala úvěr, který v dalších letech zcela uhradila,“ podotkl ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Další spor
Loni církev vyhrála tři soudní spory o rybníky, které spravuje Rybářství Třeboň. Podle budějovického krajského soudu získalo Rybářství Třeboň při privatizaci v 90. letech některé rybníky neoprávněně. Akciová společnost by je měla vrátit státu, Nejvyšší soud však nabytí právní moci rozsudků odložil.