Mladík byl na praxi ve firmě, která dostala objednávku na opravu střechy statku. Po neštěstí však objednatel tvrdil, že osudného dne na statku nebyl, s brigádníky se na ničem nedohodl, a proto nevznikl žádný pracovní poměr. Soud uznal, že žalovaný nebyl v době opravy na místě, ale poukázal na to, že v pozici nadřízeného tam vystupoval jeho syn.

Dalším problémem byly návykové látky, které se našly v krvi mrtvého. Soud se však odvolal na mínění znalce. „Nelze určit, jakým způsobem poškozeného látka při práci na střeše ovlivnila,“ řekla předsedkyně senátu Šárka Petrová. Ani jedna ze stran u rozsudku nebyla, takže se k němu zatím nevyjádřily.