Martin Šticha, Petr Blažek, Zdeněk Jedlička a Jana Zychová čelí obvinění ze spáchání trestného činu podvodu. Podle státního zástupce se ho měli dopustit v letech 2005 až 2007. V této době zprostředkovávali lidem půjčky, které jim však nikdy neposkytli.

Jednoduchá finta

„Již tehdy jednali ve zřejmém úmyslu požadované půjčky neposkytnout, ale pouze podvodně vylákat odměny a poplatky spojené se zprostředkováním smluv a dále i neoprávněně vymáhat sankce plynoucí z porušení smlouvy,“ píše se v obžalobě.

Finta byla poměrně jednoduchá. Své oběti při sepisování žádosti o půjčku a následně i při vyplňování údajů ve smlouvě naváděli, aby uváděli nepravdivé nebo zkreslené informace o svých majetkových poměrech s odůvodněním, že pro schválení půjčky nejsou vůbec důležité. Přitom právě takto si vytvářeli podmínky, aby mohli legálně smlouvu vypovědět. „Nepravdivé údaje byly poté důvodem k vypovězení, přičemž došlo také k propadnutí všech poplatků a navíc mohly být vymáhány i sankce,“ doplňuje obžaloba.

Odhaleno 224 případů

Stejnou lest měl používat obžalovaný Petr Blažek se Zdeňkem Jedličkou při vyřizování půjček a finančního leasingu věci movité v dalších případech. K podvodům mělo docházet opět v letech 2005 až 2007.

„Obžalovaní vytvářeli žadatelům podmínky, jejichž plnění jim však vysvětlovali odlišně od samotné psané smlouvy. Takto si opět úmyslně vytvářeli důvody pro vypovězení smlouvy,“ uvádí další bod obžaloby.

Čtveřice se měla tímto způsobem dopustit podvodného jednání ve 224 případech. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku, kdy buď padne rozsudek nebo soudce jednání odročí

Výše škod, které měli způsobit:

Martin Šticha
celková škoda: 20 627 177 Kč přímá škoda: 5 733 000 Kč
škoda v pokusu: 14 894 177 Kč
Petr Blažek
celková škoda: 12 375 000 Kč přímá škoda: 3 401 000 Kč
škoda v pokusu: 8 974 000 Kč
Zdeněk Jedlička
celková škoda: 7 915 000 Kč
přímá škoda: 2 221 000 Kč
škoda v pokusu: 5 694 000 Kč
Jana Zychová
celková škoda: 7 702 177 Kč
přímá škoda: 2 308 000 Kč
škoda v pokusu: 5 394 177 Kč