Žalovaná dále podle rozsudku, který nabyl právní moci, nesmí čtyři roky vykonávat zaměstnání nebo povolání spojené s vyúčtováním a odpovědností za svěřené hodnoty. Poškozené organizaci je dále povinna zaplatit škodu ve výši 302 tisíc 710 korun.

Bývalá účetní odešla v lednu loňského roku z hvězdárny, když s ní ředitelka Eva Marková rozvázala pracovní poměr dohodou. Stalo se tak poté, kdy ředitelka zjistila nesrovnalosti ve výplatách. Poté se do observatoře dostavila hloubková kontrola z Hradce Králové, která objevila desítky různých podvodů, kterých se Korduláková měla dopustit a zpronevěrami peněz organizace se obohacovat. Poté bylo ihned proti účetní zahájeno trestní stíhání. Dokazování činů, jichž se velmi rafinovaným způsobem dopouštěla, trvalo téměř rok.

Nejméně od roku 2005 převáděla například postupně různé částky peněz z účtu hvězdárny na svůj soukromý účet, ke své mzdě si vyplácela příplatky za práci o víkendech, ponechávala si část nakoupených stravenek pro organizaci, navyšovala mzdy zaměstnancům a rozdíly si ponechávala.