Senát nad obžalovaným dále vyslovil dohled po celou zkušební dobu a povinnost podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy.

Podle verdiktu senátu se Novák dopustil trestného činu vydírání. Spolu s ním byl za stejný skutek stíhán i jednadvacetiletý Viktor Tuček, kterého však soud zprostil obžaloby. Přestože oba muži rozsudek ihned přijali, není rozhodnutí krajského soudu pravomocné, neboť lhůtu na rozmyšlenou si ponechal státní zástupce Milan Vacek.

V rozsudku stojí, že Jan Novák od začátku července roku 2007 do konce února 2009 v Hradci Králové, Litvínově a Ústí nad Labem nutil pod pohrůžkami násilí jednoho muže, jeho přítelkyni a členy rodiny, aby mu vyplatili částku, kterou obžalovaný postupně uměle navyšoval jako úhradu dluhu, a to ukládáním pokut za nedodržení termínu splatnosti a vyčíslením zmaření investic. Ve skutečnosti poškozený Novákovi půjčil jen 79 tisíc korun.

Obžaloba, která se opírala o výpověď poškozeného, uvádí, že Novák si bezdůvodně postupně zvýšil dlužnou částku až na 7,5 milionu korun. Podle soudního znalce v oboru psychologie Jana Laška je sice výpověď muže věrohodná, avšak své tvrzení často zveličuje, a to, co líčí, považuje za realitu, což může dělat i nevědomě. Rozpory byly i ve výpovědi přítelkyně poškozeného. „Nebylo jednoznačně prokázáno nějakou konkrétní výpovědí, že by obžalovaný skutečně navyšoval částku až na sedm a půl milionu korun, a že by ji chtěl vymáhat, či zda to nebylo součástí jeho taktiky,“ uvedl při zdůvodňování rozhodnutí soudu předseda senátu Miroslav Mjartan.

Na vydírání se měl podílet i spoluobžalovaný Viktor Tuček. Krajská soud ho však pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby.

Jan Novák se sám dalšího trestného činu dopustil v letech 2007 až 2009. V Hronově a České Skalici nutil jiného muže pod pohrůžkami blíže nespecifikované újmy, které se na něm dopustí jím najaté osoby, aby mu vyplatil údajný dluh ve výši 16 tisíc korun. Ve skutečnosti Novák poškozenému půjčil pouze tisíc korun

Podle předsedy senátu Miroslava Mjartana podmínečný dvouletý trest i dohled nad Novákem krajský soud považuje za dostatečný k nápravě obžalovaného. Přihlédl i k tomu, že se Novák k trestnému jednání doznal a že dosud nebyl trestán.