Podle verdiktu senátu se muž dopustil série loupežných přepadení. Peníze se rozhodl nezákonným způsobem získat v pobočkách České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Podle rozsudku Justin v době od 28. února roku 2007 do 12. června roku 2009 uskutečnil celkem deset loupežných přepadení, z nichž jedno skončilo ve stadiu pokusu. V osmi případech si odnesl tučný lup.

Obžalovaný se zaměřil především na pobočku České spořitelny v Trutnově, kterou navštívil třikrát. Dále loupil v pobočkách České spořitelny v Turnově, dvakrát ve Chvaleticích, dále v Žatci a na Děčínsku. Přepadl také trutnovské pobočky Československé obchodní banky a Komerční banky.

Scénář loupežných přepadení byl stejný. „Pořídil si plynovou pistoli a s ní chodil po peněžních ústavech. Vždy pistolí namířil na bankovní úřednici a pod pohrůžkou, že zbraň použije, požadoval peníze,“ řekl státní zástupce Milan Vacek.

Ukořistěné finanční částky se pohybovaly od zhruba 63 tisíc až do 688 tisíc korun. Celkem si vynutil vydání 1,816 milionu korun. Při přepadeních nebyl nikdo zraněn, avšak osmi pokladním nebo klientům banky způsobil Jiří Justin svým jednáním posttraumatickou stresovou poruchu.

S prázdnou odešel Jiří Justin pouze jedinkrát, a to 11. ledna 2008 z trutnovské pobočky České spořitelny. „To nebylo statečností pokladní, ale tím, že byla zaujatá přepočítáváním peněz a nereagovala na požadavek obžalovaného na vydání peněz. Dřív, než si ho stačila všimnout, poznala lupiče vedle sedící druhá pokladní, kterou přepadl asi měsíc předtím v téže pobočce. Ta popadla svou kolegyni a utekly spolu do zázemí pobočky. Justin poté spořitelnu opustil,“ uvedl Milan Vacek.

Osudnou se pro obžalovaného stala 12. června loňského roku loupež v trutnovské pobočce Komerční banky. Uvnitř objektu se nacházel šéf pobočky a ostraha. Došlo i k drobné strkanici. Nakonec zaměstnanci banky peníze vydali a obžalovaný se s nimi dal na útěk. Šéf pobočky ho pronásledoval, telefonem přivolal policii, která lupiče zadržela.

„Žádné peníze jsem neuloupil,“ odmítal u soudu obžalobu Jiří Justin. Krátce po svém zadržení se doznal jen ke dvěma loupežím v Trutnově, včetně poslední, kdy byl zadržen. Při dalším výslechu na policii však Justin své doznání, které podepsal za přítomnosti svého obhájce, odmítl s tím, že policisté na něho vyvíjeli psychický nátlak. „Slíbili mi, že když přiznám alespoň jednu loupež, budu vyšetřován na svobodě,“ tvrdil.

Předsedkyně senátu Anna Bímová při zdůvodňování rozsudku uvedla, že obžalovaného usvědčují z loupeží nejen svědecké výpovědi přepadených zaměstnanců bank, kteří ho při rekognici jednoznačně označili za pachatele, ale i trasologické a pachové stopy na místech činů. Jako polehčující okolnost pro Justina označila zejména jeho dosavadní bezúhonnost a možnost resocializace.