Předseda královéhradeckého krajského soudu Petr Mráka jednání odročil za účelem výslechů dalších svědků.

V pátekse před soudem objevilo hned několik soudních znalců. Jedním z nich byl i odborník z oboru psychiatrie, který dělal posudky na obžalované Gabčovou a Kováče. Z jeho závěrů vyplynulo, že ani u jednoho z nich neshledal žádnou duševní poruchu či chorobu, která by jim bránila vnímat důsledky svého jednání.

U Ladislava Kováče znalec podotkl, že má lehce snížené intelektové schopnosti, avšak ty mu nikterak nebrání ve vnímání skutečností.

V podobném duchu se vyjádřil také Ivan Tůma, další ze znalců z oboru psychiatrie, jenž hodnotil zbývající dva obžalované. Podle jeho závěrů si oba plně uvědomují důsledky svých činů a ani jeden z nich netrpí žádnou duševní poruchou či chorobou. „Neshledal jsem ani užívání alkoholu či jiných návykových látek v době vyšetření či přímo při páchání uvedené trestné činnosti,“ uvedl na adresu Vojtěcha Lakatoše i Jakuba Siváka.

Tenu soudu nebyl. V lavici usedl jen jeho právní zástupce. Podle vyslechnutých odborníků mají všichni z obžalovaných šanci na opětovné začlenění do společnosti, nicméně bude velmi záležet na okolnostech za jakých se tak stane a v jaké společnosti se budou pohybovat. Nejmenší šanci dávají Jakubovi Sivákovi. „V tomto případě by mohla být resocializace komplikovanější,“ doplnil Tůma.

Ani jeden z obžalovaných se nechtěl k posudkům vyjádřit. Líčení by mělo u krajského soudu pokračovat ve dnech od 8. do 12. listopadu.

Co tvrdí obžaloba

- Ladislav Kováč, Ilona Gabčová, Vojtěch Lakatoš a Jakub Sivák podle spisu nutili k prostituci v severních Čechách a také v Nizozemsku celkem sedm mladých žen.

- Úlohy měli podle obžaloby velmi dobře rozdělené. Jakub Sivák a Vojtěch Lakatoš nejprve vytipovali ženy bez rodinného zázemí či bydliště, většinou z východních Čech, a pod záminkou nabídky lukrativního zaměstnání barmanky, je předali druhé dvojici do Chomutova. Za dovezení žen si obžalovaní údajně účtovali mezi deseti až čtyřiceti tisíci korun.

- Ladislav Kováč a Ilona Gabčová poté dívky ubytovali u nich doma, nebo v některém z nočních podniků.

- Později měl Ladislav Kováč vozit ženy také do Nizozemska, kde je nutil k prostituci odebíráním jejich osobních dokladů, výhrůžkami či fyzickým napadáním.

- Dívky mu také musely odevzdávat většinu vydělaných peněz, které si Kováč rozdělil s dalšími obžalovanými. K této trestné činnosti mělo docházet v letech 2007 až 2009.