Podle obžaloby Novák podnikal v oboru nákupu a prodeje potravinářského zboží, a to prostřednictvím dvou firem, které měly sídlo na stejné adrese ve Vysokém Mýtě. V první z nich, společnosti s ručením omezeným L.T.C., byl jednatelem a společníkem. V druhé, akciové společnosti s názvem LTC, byl předsedou představenstva.

Jenže první obchodní společnost se dostala do finančních problémů, byla zadlužená a hrozil jí konkurz. Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Eva Jirásková, Novák 1. října 1999 uzavřel za společnost L.T.C. smlouvu, podle níž druhá firma LTC mohla bezplatně užívat známou ochrannou známku úpadce až do doby jejího vydražení v rámci exekučního řízení. Tím však měl Novák zvýhodnit akciovou společnost před společností s ručením omezeným, která byla vlastníkem ochranné známy.

„Svým jednáním způsobil škodu ve výši 1,321 milionu korun, kterou by společnost obdržela za desetileté využívání ochranné známky v případě uzavření licenční smlouvy,“ řekla státní zástupkyně.

Podle ní obžalovaný tuto ochrannou známku nevedl v účetnictví obchodní společnosti L.T.C. a po prohlášení konkurzu na tuto firmu až do jeho ukončení zatajil správkyni konkurzní podstaty, že ji úpadce vlastní. „Následkem čehož ochranná známka v hodnotě 1,321 milionu korun nebyla zahrnuta do konkurzní podstaty ke škodě věřitelů,“ tvrdila státní zástupkyně Eva Jirásková. Dále uvedla seznam 53 věřitelů úpadce.

Na toto nezákonné jednání obžalovaného se přišlo až po skončení konkurzního řízení, kdy podala trestní oznámení na Nováka jeho bývalá společnice.

Obžalovaný Martin Novák v přípravném řízení i dnes u soudu odmítl vypovídat. Požádal senát, aby hlavní líčení probíhalo v jeho nepřítomnosti. Senát jeho žádosti vyhověl. Po čtení listinných spisů a výslechu správkyně konkurzní podstaty bylo jednání odročeno na 24. června.