Podle rozhodnutí senátu obžalovaný musí poškozenému muži uhradit způsobenou škodu ve výši přes 33 milionů korun. Rozsudek není pravomocný. Samek se na místě odvolal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

Podle obžaloby se Karel Samek trestného jednání dopustil v době od počátku roku 2008 do června 2009. Nejdříve zjistil, jak rozsáhlý majetek vlastní poškozený muž, kterého dobře znal. Poté s pomocí jednoho komplice svou oběť vyhledal v Praze a odvezl ji v červnu 2008 do Českého Meziříčí, kde muže ukryl.

„Několik dní poškozeného přesvědčoval o nebezpečí exekuce na jeho veškerý majetek. Využil jeho důvěřivosti a uvedl ho v omyl svým nepravdivým slibem, že spolu sepíší smlouvu, kterou poškozený záměrně nedodrží, a z toho mu vyplyne dluh vůči Karlu Samkovi. Majetek pak bude v rámci exekuce zpeněžen a výtěžek exekuce mu Karel Samek po odečtení odměny za tuto službu vrátí,“ uvedla státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Ve spisech stojí, že Karel Samek v červnu roku 2008 ve Studnici na Náchodsku předložil poškozenému muži k podpisu písemnost, označenou jako „smlouva o budoucí smlouvě nájemní nebytových prostor“ o celkové výměře přes 21 tisíc metrů čtverečních. Objekt se nacházel v obci Čánka. Ve smlouvě obžalovaný figuroval jako budoucí nájemce a poškozený jako budoucí pronajímatel. Ten se zavázal uzavřít nájemní smlouvu nejpozději do pěti dnů. V případě nesplnění termínu byl pronajímatel nucen uhradit smluvní pokutu ve výši 120 milionů korun. K pronájmu nebytových prostor záměrně nedošlo.

Z popudu Samka byl sepsán notářský zápis o uznání dluhu s tím, že pokud nebude dlužná částka ve výši 120 milionů korun Samkovi uhrazena, bude vyhlášena soudní exekuce na majetek poškozeného, což se také stalo.

V obžalobě je uvedeno ještě několik dalších obdobných jednání obžalovaného, jejichž cílem se staly nejen některé bytové domy v Praze a Kolíně, ale i zemědělské usedlosti na Opočensku, jež poškozený spoluvlastnil. Některé případy podvodu skončily jen ve stadiu pokusu.

„Celkem byla poškozenému způsobena škoda ve výši přes 33 milionů korun. Prodejem dalších nemovitostí, který se nepodařilo realizovat, mu mohla být způsobena ještě škoda ve výši 7,4 milionu korun,“ tvrdila státní zástupkyně Ilona Kufčáková.

Karel Samek obvinění u soudu odmítl. Podle něho inciátorem žalovaného skutku byli dva muži z Prahy, které údajně neznal. „Vyvíjeli na mě nátlak, tvrdili, že u otce poškozeného, který zemřel, měli vysoké pohledávky. Poškozený smlouvy podepsal dobrovolně. Bál se i policistů z Prahy, kteří ho měli okrást,“ vypověděl obžalovaný.

Senát však Samkovi neuvěřil a uložil mu trest v první polovině zákonné trestní sazby. „I laikům je jasné, že smluvní pokuta ve výši 120 milionů korun vybočuje z normálu a je mimo rámec lidského chápání, navíc má–li jít o pronájem nějakého pozemku,“ uvedl při zdůvodňování rozsudku předseda senátu Miloslav Ježek. „Poškozený je ovlivnitelnou osobou, této skutečnosti obžalovaný využil,“ dodal soudce.