Martin Šticha, Petr Blažek, Zdeněk Jedlička a Jana Zychová se podle obžaloby měli trestného jednání dopustit v letech 2005 až 2007. V této době zprostředkovávali lidem půjčky, které jim však nikdy neposkytli.

„Již tehdy jednali ve zřejmém úmyslu požadované půjčky neposkytnout, ale pouze podvodně vylákat odměny a poplatky spojené se zprostředkováním smluv a dále i neoprávněně vymáhat sankce plynoucí z porušení smlouvy,“ píše se v obžalobě. Čtveřice měla své oběti při sepisování žádosti o půjčku a následně i při vyplňování údajů ve smlouvě navádět, aby uváděly nepravdivé nebo zkreslené informace o svých majetkových poměrech s odůvodněním, že pro schválení půjčky nejsou vůbec důležité. Přitom právě takto si vytvářeli podmínky, aby mohli legálně smlouvu vypovědět. „Nepravdivé údaje byly poté důvodem k vypovězení, přičemž došlo také k propadnutí všech poplatků a navíc mohly být vymáhány i sankce,“ stojí ve spisu.

Stejnou lest měl využívat obžalovaný Petr Blažek se Zdeňkem Jedličkou při vyřizování půjček a finančního leasingu věci movité v dalších případech. K podvodům mělo docházet opět v letech 2005 až 2007. „Obžalovaní vytvářeli žadatelům podmínky, jejichž plnění jim však vysvětlovali odlišně od samotné psané smlouvy. Takto si opět úmyslně vytvářeli důvody pro vypovězení smlouvy,“ tvrdí obžaloba.

Čtveřice se měla tímto způsobem dopustit podvodného jednání ve 224 případech. Nejvyšší způsobená celkové škoda byla vyčíslena u Martina Štichy, přes 20,6 milionu korun, z toho téměř 15 milionů tvoří podvody ukončené ve stadiu pokusu.