Prager jako pracovník královéhradecké pobočky ČSOB v době od 26. dubna 1999 do 17. října 2007 postupně v šesti případech neoprávněně odčerpal z účtů klientů banky finanční částku v celkové výši 6 246 595 korun. Šest nic netušících klientů ČSOB tak jednáním obžalovaného přišlo o částky v rozmezí od zhruba 118 tisíc korun až po více než dva a tři čtvrtě milionu korun.

Obžalovaný Prager peníze nejdřve bezhotovostně převedl na účty svých dvou známých, zejména muže, s nímž se znal od dětství. Ten pak peníze v hotovosti předával Pragerovi. „Obžalovaný svému kamarádovi tvrdil, že to jsou peníze z účtu jeho obchodních aktivit, případně z účtů jeho příbuzných,“ řekl státní zástupce Tomáš Žuček při zahájení hlavního líčení dne 22. června letošního roku. Dodal, že příteli obžalovaného nebylo možné dokázat, že věděl, odkud peníze pocházejí.

Zmocněnkyně ČSOB u soudu uvedla, že banka po odhalení trestného činu svého zaměstnance veškeré dluhy poškozeným klientům uhradila z vlastních zdrojů.

Soudního jednání se ve čtvrtek obžalovaný zúčastnil. Avšak předchozího hlavní líčení v červnu kvůli hospitalizaci Pragera v psychiatrické léčebně probíhalo se svolením senátu bez jeho účasti.

Předseda senátu Miroslav Mjartan při zahájení procesu přečetl dopis, který Prager napsal vedení ČSOB. V něm se obžalovaný k trestnému jednání doznal. Tvrdil, že navštěvoval s jedním svým kolegou z banky herny, kde prohrál značné finanční částky. Kromě toho Prager holdoval ve značné míře alkoholu. Dostal se do finančních problémů, které řešil vykrádáním účtů klientů ČSOB. „Snažil jsem se několikrát neúspěšně situaci řešit. Dospěl jsem k vážným psychickým problémům, následně i k problémům zdravotním a fyzickým,“ četl předseda senátu z dopisu Víta Pragera.

Ke svému trestnému činu se obžalovaný osobně oznal v soudní síni. Soud při vyměření trestu k tomuto doznání přihlédl, stejně tak i k tomu, že Prager trestný čin spáchal ve stavu snížené příčetnosti, kterou si však způsobil vlastní vinou požíváním alkoholu a gamblerstvím.

Krajský soud Pragerovi také uložil, aby ČSOB zaplatil více než šestimilionovou škodu. Dosud jí uhradil jen 30 tisíc korun.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.