Sourozenci obchodovali mimo jiné s airsoftovými zbraněmi a armádním oblečením a vybavením. Podle obžaloby se před několika lety jako jednatelé a zároveň společníci společnosti Salesboom domluvili, že ukončí podnikání v této společnosti i ve firmě Retro Trade a budou podnikat už jen prostřednictvím společnosti Morriscz Commerce. V lednu roku 2013 proto uzavřeli ústní kupní smlouvu a na jejím základě převedli airsoftové zboží za 11,7 milionu korun ze společnosti Salesboom na společnost Morriscz Commerce.

„Za tímto účelem vystavil Petr Morávek jménem společnosti Morriscz Commerce fakturu na částku 11 734 690 korun s neobvykle dlouhou splatností kupní ceny,“ uvádí obžaloba.

Splatnost měla trvat až do 16. ledna roku 2016, ale podle státního zástupce obžalovaní ani v této době neměli v úmyslu kupní cenu zaplatit. Tak ovšem zbavili společnost Salesboom téměř veškerého majetku, takže nemohla hradit závazky z doby jejich působení. To se týkalo nedoplatků na daních, které dosáhly statisíců korun.

Sourozenci však ještě v květnu roku 2013 převedli obchodní podíly v Salesboomu na M. K., který zde sehrál úlohu bílého koně. O pohledávce se nedozvěděl, z účetnictví dostal jen část, a tak sourozencům a společnosti Morriscz Commerce 11,7 milionu korun zůstalo.

M. K. by měl u soudu svědčit v pondělí.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie.
Svědek: Bez benefitu bych smlouvu nepodepsal