Značka je už dlouhá léta předmětem sporu mezi firmami Elton hodinářská z Nového Města nad Metují a MPM-Quality z Frýdku-Místku. Jednání u hradeckého soudu řeší uznání autorství log Prim a Elton pro výtvarníka Jiřího Rathouského. Jeho dědici také žádají, aby Elton hodinářská nesměla loga užívat.

Novoměstská společnost žalobu odmítá. Podle jejich zástupců je totiž autorem obou značek bývalý zaměstnanec Eltonu Josef Žid, který je vytvořil v roce 1968. Žalobci však tvrdí, že si Žid autorství přisvojil neprávem. Právní zástupce MPM-Quality Milan Kyjovský u soudu uvedl, že návrh Jiřího Rathouského projednala podniková výtvarná rada již v roce 1968 a Josef Žid jako zaměstnanec firmy návrh jen technicky rozkreslil.

Zmínka o tom, že Rathouský měl vytvořit logo, se objevila pouze v listině z prosince roku 1968. Tuto listinu nechal soud prozkoumat znalcem. „Jiný důkaz Rathouského s logem nespojuje, soud proto posudku na tuto listinu přiřkl velkou důležitost,“ řekl loni v létě soudce Jiří Fifka.

Podle zástupců společnosti Elton hodinářské ovšem není listina pravá a na jejich stranu se přiklonil také soudní znalec Pavel Kokiš. U soudu prohlásil, že dokument pocházející údajně z roku 1968 byl napsán na psacím stroji značky Consul, který se vyráběl až v 70. letech.

Proti tomu, že by šlo o padělek, se žalující strana ohradila. „Z našeho pohledu je listina na průklepovém papíru a nepodepsaná, takže je možné, že jde o opis původního originálu z roku 1968,“ prohlásil advokát Milan Kyjovský.

Mezi MPM-Quality a Elton hodinářskou běží u soudů a dalších institucí asi 25 různých řízení.

Spory o známku se táhnou už od 90. let, tedy od doby privatizace. Tehdy měl ochrannou známku Prim v držení podnik Chronotechna. Její právní nástupce, společnost Eutech, v roce 2001 ochrannou známku prodala firmě MPM-Quality, a tento krok vedl k řadě žalob a sporů.

Ilustrační foto.
Muž vylákal šest milionů korun na „sázky bez rizika“