„Společnost například nahrnula 1410 tun odpadu z rekonstrukce železniční tratě do písníku Sahara v lokalitě Oplatil - Čeperka,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové. Firma takto vyhazovala beton, železo, dřevěné železniční pražce, cihly, zeminu i kamení. Tisíce tun uložila i na pozemcích v obcích Čeperka a Veská.

Inspektoři také zjistili, že společnost využívala mobilní recyklační jednotku stavebních odpadů v rozporu s rozhodnutím krajského úřadu.