„Někdo se jich zřejmě tímto způsobem zbavil, zanechal u nich ale také pytel granulí a nádobu s vodou,“ uvedl vrchní strážník Pavel Řehoř. Pokud se o nalezence v nejbližší době nepřihlásí jejich majitel, strážníci je nabídnou dalším zájemcům. Ti se mohou o pejsky hlásit na telefonní číslo: 603864222.