Na podezřelého cizince upozornili policisté z Turnova. „Zástupci Inspektorátu cizinecké policie Liberec ihned vyrazili na místo. Bylo nutné ustanovit totožnost muže, který hovořil rusky a nemohl hodnověrně prokázat svou totožnost,“ popsal Miroslav Vlach, tiskový mluvčí Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem.

Podle počítačové databáze správního vyhoštění policisté zjistili cizincovu totožnost. Jednalo se o Ukrajince, který přicestoval do ČR v dubnu 1998 přes bývalý hraniční přechod Náchod jako turista.

Délku svého legálního pobytu na území Čech však tehdy protáhl, a proto ho cizinecká policie v Jičíně vyhostila na tři roky. Ukrajinec ale toto rozhodnutí nerespektoval až do roku 2000, kdy ho kontrolovala turnovská cizinecká policie, která mu navýšila vyhoštění na sedm let s důrazným varováním, že tento čin lze považovat za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Za přítomnosti tlumočníka slíbil, že se polepší, ale dalších 9 let se tu pohyboval protiprávně. Po konzultaci se státním zástupcem mu tak bylo 26. července letošního roku správní vyhoštění navýšeno o další tři roky, tedy na 10 let.

Policisté Ukrajince eskortovali do Záchytného zařízení pro cizince v Bělé–Jezové, kde vyčká na vyhoštění.