V září 2013 uzavřela se stavební spořitelnou smlouvu o úvěru na částku 300 tisíc korun, kterou spořitelna schválila. Za nějaký čas žena žádala o oddlužení a tehdy se zjistilo, že peníze použila v rozporu s podmínkami úvěrové smlouvy a navíc k žádosti doložila potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, u kterého nikdy nepracovala. V žádosti o oddlužení totiž uvedla, že v roce 2013 neměla žádný příjem.

Policisté jí prokázali, že při sjednávání úvěrové smlouvy uvedla vědomě nepravdivé a hrubě zkreslené údaje, neboť při uvedení skutečného příjmu a skutečných závazků by jí úvěr nikdy poskytnut nebyl. Ženě nyní hrozí trest odnětí svobody na 1 až 5 let.