"Nejméně od roku 2010 do září loňského roku, kdy nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, neoprávněně nabídl, prodal nebo jinak jinému opatřil v okruhu svých známých, přátel a zájemců psychotropní látku metamfetamin, zvaný pervitin. Této nezákonné činnosti se dopouštěl zejména v Pekle, Doudlebách nad Orlicí, Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a na dalších místech Rychnovska a Svitavska. V uvedeném období neoprávněně poskytl pervitin za peníze, výměnou za věci či zdarma nejméně 34 osobám v různě velkých dávkách nejméně ve 363 případech, celkem za částku 182 tisíc korun. Pervitin rovněž poskytl dvěma dětem, a to v 45 případech za celkovou částku 13 tisíc korun (a dílem zdarma)," uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

Obviněný, sám uživatel návykových látek, je osobou policii dobře známou, v současné době si odpykává trest odnětí svobody za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Za výše uvedenou trestnou činnost mu hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.