Římskokatolická farnost Teplice nad Metují včera vyhrála s Krajským pozemkovým úřadem  spor o malý pozemek. Pozemkový úřad před časem rozhodl, že se parcela v rámci restitucí farnosti nevrátí, protože je nezbytně nutná k provozu chaty postavené na vedlejším pozemku, Krajský soud v Hradci Králové však po výslechu svědka, kterým byl jeden z majitelů chaty, vyhodnotil  spor jinak.

Ohniště a přístřešky

Devětapadesátiletý muž, který chatu postavenou v roce 1966 spolu s dalšími příbuznými zdědil po svém otci, přiznal, že by o možnost užívat vedlejší pozemek nerad přišel.

Majitelé chaty si pozemek, na němž si vybudovali ohniště a dva jednoduché přístřešky, chtěli koupit, a tak se před několika lety obrátili jak na královéhradecké biskupství, tak na pozemkový úřad. Církvi však tehdy ještě pozemky nebyly vydány, a tak s nimi nemohla disponovat, a k prodeji nebyl oprávněn ani pozemkový úřad. Ten majitelům parcelu alespoň pronajal.

Všechny okolní pozemky stát loni v rámci restitucí farnosti vrátil, včetně parcely, na níž je příjezdová cesta k chatě.  Jejích majitelů se to však nijak nedotklo. „V přístupu k chatě mě nikdo neomezoval,"  řekl včera svědek.

Jeho obavy, že pokud by byl pozemek s ohništěm vrácen farnosti, nemohl by ho už používat, se snažil zmírnit právník Stanislav Hykyš, který farnost zastupuje. Podle něj by se na nájemní smlouvě nic nezměnilo. „Kdyby nájem přešel z pozemkového úřadu na církev, nijak by se mě to nedotklo," připustil majitel.

Soudce Jan Fifka dal nakonec zapravdu farnosti.

„I když to s chatou souvisí, ten pozemek není pro její provoz nezbytně nutný," řekl a vydal parcelu farnosti.

Rozsudek zatím nenabyl právní moci.

Správce nebo majitel

Soud se včera zabýval ještě jedním sporem týkajícím se restitucí. Ve sporu s pozemkovým úřadem tentokrát stála římskokatolická farnost – děkanství Broumov, která usiluje o navrácení hektarového pozemku v Ruprechticích. Pozemek byl kdysi majetkem zdejšího kostela, který až do 50. let minulého století spravoval řád benediktinů.

„Pozemkový úřad to vyhodnotil tak, že šlo o majetek benediktinů, my s tím ale nesouhlasíme," řekl Stanislav Hykyš. Vysvětlil, že i když farnost spravovali benediktini, ve skutečnosti patřila diecézi. Pozemek však nedostal ani řád. Benediktini o něj totiž nepožádali.

Soudce Jan Fifka tento případ označil za velmi zajímavý, včera jej však rozhodnout nemohl. Právní zástupkyně pozemkového úřadu si totiž chce ještě ověřit, zda řád o pozemek skutečně nepožádal. Soud bude pokračovat na začátku května.

Malé parcely, ale důležité rozsudky
Není to jediný případ, kdy královéhradecká diecéze usiluje o vrácení malých parcel, které pozemkový úřad farnostem nevydal s odůvodněním, že jsou nezbytně nutné pro provoz nějaké stavby. Krajský soud řeší také spor o malý kousek louky u letiště v Přibyslavi mezi zdejší farností a Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Církvi už zde byly vydány pozemky o rozloze asi 27 tisíc metrů čtverečních, část velká asi 130 metrů čtverečních však chybí, protože přibyslavská meteorologická stanice tam hluboko pod zem umístila půdní teploměry. Církev pozemek využívat nechce a právní zástupce diecéze Stanislav Hykyš uvedl, že by jej i po získání nechala k využití ČHMÚ. Přiznání pozemku by však bylo důležitým vodítkem pro další podobné spory.
„Zákon je mladý a tyto rozsudky jsou jedny z prvních, takže mají precedenční význam," vysvětlil Stanislav Hykyš.