ČOI provedla 16 kontrol a ve 12 případech zjistila porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Konkrétně se jednalo o provozovny, kde inspektoři předpokládali zvýšený výskyt nezletilých osob. Inspektoři za účasti mladistvých figurantů zkontrolovali 5 restaurací, 2 café bary, 4 provozovny potravin a 3 provozovny stánkového prodeje.

„Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje dodržování zákona, který mimo jiné zakazuje prodej alkoholu mladistvým. Při kontrolách na závěr tohoto školního roku jsme zaznamenali zvýšený výskyt prodeje, a to v 75 procentech kontrolovaných provozoven. V 9 případech se jednalo o prodej tvrdého alkoholu a v 7 případech se jednalo o prodej piva. Za porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým může být prodejcům uložena pokuta až do 1 milionu korun,“ říká k výsledkům mimořádné kontrolní akce ředitel Inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj František Švihlík.

Christine Havranová