Zakrvácená mrtvola starého muže s rozbitou tváří ležela na posteli v přízemním bytě jednoho staršího domu ve Vrchlabí. Byl chmurný březnový podvečer roku devadesátého druhého. Starci čněla z hlavy dlouhá dřevěná tříska. Nedaleko lůžka se válely střepy rozbité láhve. Na koberci i stěnách místnosti byly stříkance krve. Všude kolem se povalovaly různé věci, vysypané a rozházené zásuvky, jako by tu někdo něco zuřivě hledal.

Mrtvý byl oblečen podomácku, měl na sobě košili a spodní prádlo.

Pachatel utekl oknem

Po bližším ohledání místa činu bylo zřejmé, že vrah do své oběti tloukl kusem roztříštěné láhve, dlouhým kovovým zouvákem na boty a kuchyňským prkénkem na maso.

Technici našli stopy na okně, pachatel tudy pravděpodobně utekl. Vše nasvědčovalo tomu, že vrahem není chladnokrevný profesionál, ale amatér, který improvizoval a zmatkoval. Svou oběť musel napadnout nepřirozeně divoce. Vysoký udělaný chlap by starce skolil ihned.

Podle toho, kolik ran oběti zasadil, musel to být někdo menší a subtilnější. Podivná vášnivost a nadměrná agresivita, s níž byl starý pán ubit, napovídaly, jako by se pachatel něčeho bál.

Možná, aby se stařec nevzchopil a nezačal se prát.

Brutálně, emotivně a zmateně…

Vrah vytahoval zásuvky ze skříní a odhazoval je dost daleko. Nedělal to zřejmě ze vzteku, ale trochu teatrálně, jako by se sám před sebou předváděl. Žena by je jistě prohledala, ale takto by s nimi nezacházela. Brutální, emotivní a zmatkařský způsob provedení zločinu vypovídal o specifickém typu osobnosti pachatele, který by se mohl vyskytovat například mezi mladými Romy či světskými, s nimiž se stařec stýkal.

K odhalení zločince často vede důkladná znalost života a osobnosti jeho oběti. V některých případech lze hovořit o takzvaných vysokoryzikových obětech. Tou se stává ten, kdo svým chováním a způsobem života, svými styky a prostředím, v němž se pohybuje, výrazně zvyšuje pravděpodobnost toho, že na něm bude spáchán trestný čin. „Koleduje si o malér“, což přirozeně nijak nezbavuje viny pachatele. Typickými představiteli této kategorie jsou prostitutky a toxikomani. Také zavražděný muž byl vysokorizikovou obětí. (pokračování příště)

Lenka Burýšková, odborná spolupráce Jan Lomnický a Jan Hubert