Toho dne byl v jedné malé obci nalezen sousedy v jednom domku jeho mrtvý majitel. Po telefonátu na centrálu policie vyjeli na místo kriminalisté vedení nadporučíkem Štěrbou. Když dorazili na místo, byly vchodové dveře do domu otevřené. Překvapil je obrovský nepořádek. V jedné z místností ležel pod hromadou šatstva a bytového zařízení mrtvý majitel Zdeněk Kohl. Na hlavě mrtvého zjistil lékař několik poranění.

Už od samého začátku nebylo pochyb o tom, že Kohl byl zavražděn. Podle soudního lékaře zemřel v důsledku udušení po sevření krku a vdechnutí krve. Díky policejnímu archivu se Štěrba dověděl i zajímavé informace, týkající se osoby zavražděného. Po smrti druhé ženy se Kohl změnil. Nedbal o sebe, hodně pil. „Dokázal být značně agresivní, urážel a napadal hosty v hospodě,“ slyšeli kriminalisté od místních. A tak se kolem něho utvořila skupinka jemu rovných, vyhlášených opilců.

Z této skupiny se rekrutovali i podezřelí. Horkým tipem byl jistý Vladimír Trendák. Byl sice téměř negramotný, ale v pití alkoholu by podle místních mohl reprezentovat republiku. Policisté začali mapovat poslední hodiny života Zdeňka Kohla. Naposledy byl prokazatelně viděn týden před nalezením jeho mrtvoly v hospodě s Trendákem. Podle svědků oba dva mířili ke Kohlovu domku. Vešli dovnitř a za okamžik se z domku ozýval křik. Podle místních to nebylo nic neobvyklého. O to víc stál Štěrba o Trendákův výslech.

Jeho zadržení nebylo žádným problémem, ovšem výslech byl vzhledem k jeho vyjadřovacím schopnostem obtížný. Kriminalisté dokonce v jeho bytě provedli v domovní prohlídku. Tento pokus ovšem nevyšel a Trendák musel být propuštěn. Jeho agresivita ovšem stále rostla, začal obtěžovat i místní ženy a nakonec skončil v psychiatrické léčebně. O několik hodin později ovšem již bylo vše zase jinak.

Zajímavá zpráva přišla z psychiatrické léčebny. Podle ní se stav pacienta zlepšil natolik, že je s ním možné navázat kontakt. „Přiznal, že před tím, než přišel do léčebny, napadl nějakého muže, kterému dlužil peníze,“ dověděl se Štěrba od ošetřujícího lékaře. V následném výslechu Trendák přiznal, že Kohla toho večera napadl, povalil ho na zem, naházel na něho různé předměty a dokonce po jeho těle i šlapal. Z bytu si prý odnesl tašku a starší kufr.

Když se konečně dostal domů, svěřil se své matce, a ta se rozhodla, že zahladí všechny stopy. Spálila ušpiněné věci od krve i věci, které syn přinesl z Kohlova bytu. Znalci se shodli, že Trendák je slabomyslný alkoholik. Jeho pobyt na svobodě shledali nebezpečným. „Jde u něho o trvalý stav, který léčení neovlivní. Není schopen chápat smysl trestního řízení,“ uvedli odborníci. Na základě zmíněného posudku bylo trestní stíhání proti Vladimíru Trendákovi zastaveno.

Jiří Soukup