Deník o jeho praktikách již několikrát informoval. Tento člověk vás na ulici osloví, většinou se představí jako doktor Blažek, případně si vymyslí jiné jméno. Vzápětí spustí historku o tom, že je ve finanční tísni a nutně potřebuje peníze na benzin, aby mohl odjet. Vyrukoval už i s historkou, že veze léky nemocné matce. Tento jeho postup je už ale natolik známý, že jej mnozí lidé ve městě poznají a jeho výmysl odmítnou. Možná z toho důvodu se tento muž začal chovat i agresivně a několikrát už lidi, kteří mu odmítli peníze dát s tím, že vědí, že se jedná o podvod, dokonce i fyzicky napadl.

Jak jsme ale zjistili, ne o všech těchto incidentech byla policie informována a i díky tomu se dotyčný muž i nadále pohybuje po městě a obtěžuje nerušeně dál.

„O dotyčného muže se policie zajímá. Bez důležitých svědectví nemáme dostatek důkazů pro další šetření. Proto ve spolupráci s Pardubickým deníkem žádáme všechny, kteří s dotyčným mužem přišli do kontaktu a měli pocit, že je svým jednáním zastrašuje nebo dokonce přímo fyzicky napadá, aby neprodleně kontaktovali telefonní linku 974 566 465, kde mohou svá svědectví poskytnout kriminalistům, kteří se případem tohoto muže zabývají,“ uvedl mluvčí policie Radovan Sablík.

Falešný doktor začíná být lidem nebezpečný

Podvodníka, který nejdříve prosí, posléze vyhrožuje a někdy rozdává i rány, jsme v Deníku již několikrát představovali. Jeho fotografie i video najdete v přiložené galerii.
Protože jeho případ vzbudil vlnu zájmu i mezi čtenáři Deníku, vyzýváme zejména ty, na které tento muž fyzicky zaútočil nebo na ně vyvíjel nějaký nátlak, aby zavolali na linku 974 566 465 nebo kontaktovali naši redakci na adrese: jiri.sejkora@denik.cz