Trestnou činností měla vzniknout škoda přesahující 161 milionů korun. V rámci prováděných úkonů policisté zajistili majetek, zejména nemovitosti, majetková práva k akciím či peněžní prostředky na účtech obviněných.

Celkem se mělo 21 osob dopustit 13 různých trestných činů. „Hlavní aktéři, kteří jsou obviněni pro nejzávažnější zločiny, mohou čelit v případě uznání viny vysokým trestům, a to v rozmezí od 10,5 do 16 let. Právnickým osobám může v případě prokázání viny hrozit zejména peněžitý trest,“ uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. Podle ní se jedná rozsahem o vůbec největší kauzu královéhradeckých kriminalistů v novodobé historii. Samotný spis včetně příloh čítá více než čtyřicet tisíc stran.