Pokus o sebevraždu

Obžaloba muže vinila, že  že v létě roku 2010 v autokempu Sedmihorky na Jičínsku ve stanu ohmatával čtrnáctileté děvče, pak na ně nalehl a přinutil je k pohlavnímu styku.

U dívky se o dva roky později rozvinula posttraumatická stresová porucha, změnilo se její chování, začala experimentovat s drogami, trpěla depresemi a podřezala si žíly. Teprve po pokusu o sebevraždu se svěřila s tím, že byla znásilněna. Musela se léčit  na dětské psychiatrii a  brala antidepresiva.

Dívčina matka vypověděla, že se známými z práce  jezdívali na výlety. Na jeden z nich však jet nemohli, a tak dceru svěřili přátelům. Matka uvedla, že nechtěla, aby dcera spala ve stanu s přibližně stejně starým hochem, a proto požádala organizátory, aby mohla nocovat s Vajglem. „Důvěřovala jsem mu," řekla žena.

Věk prý neznal

Vajgl vypověděl, že byl pod vlivem alkoholu a že ke sblížení došlo z dívčiny iniciativy. Těsně předtím, než mělo dojít k pohlavnímu styku, však prý prohlásila, že se bojí, že bude těhotná. „Já jsem toho nechal," uvedl obžalovaný. Odmítl, že by se k dívce choval násilnicky a uvedl, že nevěděl, kolik je jí let.

„Očernila mě, protože se zlobila na celý svět. Stěžovala  si na matku, že na ni nemá čas, že se věčně stěhují a že nemá žádnou kamarádku," řekl muž.

Dívčino svědectví si účastníci jednání vyslechli ze záznamu, její výslech u soudu znalci nedoporučili. Obhajoba sice žádala, aby se k jednání dostavila, soud to však zamítl. „Výslech poškozené by nic nového nepřinesl," konstatoval předseda senátu.

Zneužil její důvěru

Podle obhajoby nebyla vina obžalovaného jednoznačně prokázána. S tím však nesouhlasil žalobce. „Není žádný důvod, proč by si poškozená po tolika letech celou událost vymyslela,"  prohlásil. Podle něj dívku zklamal člověk, jemuž důvěřovala a který byl její rodině blízký, proto dlouho mlčela.

Soud se nakonec přiklonil k názoru žalobce. „Obžalovaný využil  situace, že s ní spal ve stanu, a zneužil její důvěry,"  řekl předseda senátu.

Muži hrozilo pět až 12 let vězení, soud však přihlédl k jeho dosavadnímu řádnému životu a dal mu trest nižší. Vajgl navíc musí uhradit zdravotní pojišťovně více než sto tisíc korun za dívčino léčení. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, protože obě strany si ponechaly lhůtu k vyjádření.

Názor znalkyně
Soudní znalkyně se včera vyjadřovala k dívčině důvěryhodnosti, k tomu, jak událost ovlivnila její psychiku, i k tomu, proč se děvče se znásilněním nikomu tak dlouho nesvěřilo. Výslech poškozené před soudem nedoporučila.
Podle ní dívka neměla při své výpovědi důvod situaci zkreslovat. „Z našeho hlediska byl popis věrohodný," ubezpečila soud odbornice. Dodala, že dívčiny reakce odpovídaly chování člověka, který prožil trauma.
K tomu, proč děvče o znásilnění tak dlouho nikomu nic neřeklo, žena uvedla, že v těchto situacích dívky raději mlčí. „Pociťují stud. V některých případech se to okolí ani nedozví."
V současné době se dívčin stav zlepšil, navázala partnerský vztah a přestala brát antidepresiva. „Přesto v její osobnosti zůstávají nejistoty a sklony k nižšímu sebehodnocení," varovala znalkyně. V současné době prý není možné určit, jakým směrem se bude její duševní stav vyvíjet. Podle odborníků by se měla podrobit psychoterapii.