Z konkurzní podstaty úpadců Agrotep a P. V. si měl podle státní zástupkyně Evy Jiráskové v letech 2003 až 2010 neoprávněně přivlastnit svěřené finanční prostředky v celkové výši téměř deseti milionů korun, a tím se dopustil zpronevěry.

Růčkovi se včera senát nepodařilo přesvědčit, že má jeho případ překvalifikovat „pouze" na porušení povinností při správě cizího majetku. „Netvrdím, že jsem bez viny, dopustil jsem se fatální chyby, ale nedopustil jsem se zpronevěry," tvrdil. Při svém dvě a půl hodiny dlouhém závěrečný projevu se také ohradil proti okolnostem zahájení jeho trestního stíhání, neopodstatněné vazbě, nepovolení výměny obhájce i nedostatečnému prošetřování důkazů.

„Chápu, že deset milionů není ztracená peněženka, že se to musí prošetřit, ale jedenáct měsíců trvající vazba byla neopodstatněná. Nikdo se nezajímal o účetnictví a za tři měsíce bylo navíc vyslechnuto jen pět svědků," vysvětloval u soudu muž, který vystudoval střední zemědělskou školu.

Právě živý inventář ve formě prasat a skotu, který spadal do konkurzní podstaty,  je údajně jedním z důvodů, proč musel z účtů úpadce vybírat peníze. Chybějící částku se následně rozhodl zajistit tím, že peníze svěřil osobě, jež mu slíbila jejich zhodnocení. Nepochodil.

„Peníze vydal všanc pochybnému zhodnocení. Tvrdí, že hodlá nárok poškozených uspokojit. Rozhodují ale činy, ne slova. Dosud nic splaceno nebylo," dodal k rozsudku předseda senátu Miroslav Mjartan. Rozsudek zatím není pravomocný.

U hradeckého krajského soudu včera skončil i další téměř nekonečný soudní proces. Bratři Daniel a Marcel Řehákovi a jejich matka Radmila byli zproštěni obžaloby, podle níž měli mimo jiné porušovat předpisy o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Dováželi krátké i dlouhé vojenské zbraně a prodávali je ve svém obchodě.