Žena psy dostatečně nekrmila a ani jim nedávala dostatečně pít, čímž způsobila jejich smrt. Jednalo se o dospělé samce plemena křížence čivavy a křížence mexického naháče, které nechala zavřené v jedné místnosti svého rodinného domu, kde byli mezi svými výkaly na konci loňského listopadu nalezeni. 

Ze znaleckého posudku vyplynulo, že nesprávnou péčí, která trvala cca 4 - 5 měsíců, došlo u psů k stresovým vlivům. Psi strádali jak duševně tak fyzicky, trpěli špinavým prostředím, zdravotními poruchami i bolestmi. To vše způsobilo psům utrpení a příkoří, což vedlo k vysílení a následnému úhynu.

Znalec z těchto závažných příčin vyvodil, že zvířata byla utýrána trýznivým způsobem.

Chovatelka z Hradecka nedoložila žádný očkovací průkaz uhynulých psů. Nedoložila očkovací průkaz ani u dalších pěti psů, které chová a kteří jí byli ponecháni. Toto pochybení prošetřuje Krajská veterinární správa.