Co se v roce 2015 vlastně stalo? „Šla jsem na autobus, kterým jezdím na noční směnu. Na veřejné komunikaci jsem i přes svou opatrnost a zimní boty upadla z důvodu náledí. Došlo ke zlomenině levé ruky a skončila jsem v nemocnici,“ popisuje událost postižená žena.

„Po půlročním hojení a stálých bolestech ruky bych nezvládala práci. Proto jsem odešla do předčasného důchodu,“ vysvětluje poškozená, která požádala město o odškodnění. Žádost město zamítlo, a tak se zraněná žena rozhodla obrátit na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz, který její nárok na finanční kompenzaci zhodnotil jako oprávněný. Nakonec celá záležitost skončila sice až po dvou letech, ale smírně. Město Trutnov se rozhodlo zraněné ženě vyplatit více než 120 tisíc korun. Město Trutnov každoročně vynaloží zhruba 9 milionů korun na zimní údržbu místních komunikací.

„I přes veškerou snahu je velmi těžké vždy a za všech okolností zabezpečit schůdnost každého metru chodníku ve městě, neboť klimatické podmínky se mohou zvláště v podhorských oblastech, kam Trutnov patří, velmi rychle měnit,“ upozornila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

„Když se na nás klient obrátí a my shledáme jeho nárok oprávněným, věc řešíme jak s pojišťovnou, tak s Technickými službami Trutnov mimosoudní cestou. Ovšem nastanou i nejednoznačné případy, ve kterých dochází k soudnímu řešení. I my musíme totiž chránit zájmy města. Je nutné si uvědomit, že tak, jako se město snaží předejít vzniku úrazu, měl by se snažit úrazu předejít každý z nás a nespoléhat na možnost soudního řešení,“ uvedla mluvčí.

„Má klientka má právo na náhradu újmy na zdraví v podobě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a bolestného. Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti byla vypočítána jako rozdíl mezi částkou obdrženou na dávkách nemocenského pojištění v době pracovní neschopnosti a průměrným výdělkem žalobkyně v době před úrazem,“ argumentoval před časem k případu v žalobě právník. Ke konkrétnímu úrazu mluvčí trutnovské radnice dodala, že město v onen den několik hodin před incidentem zajistilo zmírnění závady na schůdnosti chodníku dle zákona.

„Přesto k této nešťastné události došlo. Soud rozhodl, jak rozhodl, a klientovi bylo odškodné vyplaceno. Ovšem přímou souvislost mezi incidentem a nutností odejít do předčasného důchodu odmítáme,“ řekla Michaela Dědková. "Pro úplnost je třeba dodat, že částku zaplatila pojišťovna, protože město má pro tyto události uzavřenou pojistnou smlouvu," doplnil trutnovský starosta Ivan Adamec.

V tištěném vydání Deníku si v pátek přečtete, na co je třeba dbát, když se vám stane úraz, kvůli kterému hodláte nárokovat odškodnění po majiteli chodníku.