Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídku, která při příjezdu k jedné z křižovatek v centru města spatřila vozidlo odpovídající popisu. Policisté se ihned rozhodli řidiče zkontrolovat a za jízdy jej proto vyzvali světelným a výstražným znamením k zastavení. Ten však nereagoval a naopak začal zvyšovat rychlost a hlídce se snažil městem ujíždět.

Podezřelé vozidlo prchalo ulicí Sokolskou a přes kruhový objezd pokračovalo směrem na Nový Hradec Králové rychlostí 160 až 180 km/hod. Směřovalo mimo město, kde po silnici I/35 pokračovalo směrem na Holice. V té době byl řidič stále pronásledován policejní hlídkou, ke které se přidali i policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení se služebním vozidlem.

Vozidlo s řidičem se hlídkám podařilo zastavit v cca 1.40 hod. mezi obcemi Vysoká u Holic a Jaroslav na Pardubicku, kde proti podezřelému policisté použili donucovací prostředky. Řidič byl následně vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol (s negativním výsledkem) a testu na požití jiných návykových látek, který byl pozitivní na Aphentamin/Methamphetamin. Hlídce sdělil, že předchozího dne užil pervitin. Nařízenému lékařskému vyšetření na odběr krve a moči se však odmítl podrobit.

Policisté na místě zjistili, že se jedná o 23 letého muže z Liberecka, který neměl navíc k řízení oprávnění, neboť mu byl v minulosti vysloven zákaz řízení a předběžně zadržen řidičský průkaz, který si však neobnovil. Policisté u něj navíc našli 0,3 gramu podezřelé látky, pravděpodobně pervitinu. Další jízdu mu proto zakázali a převezli jej na protialkoholní záchytnou stanici.

Muži zákona případ zadokumentovali a postoupí jej příslušnému správnímu úřadu k dořešení. Již nyní je však řidič důvodně podezřelý z několika přestupků. Sankce mu tak například hrozí za přestupky v dopravě, konkrétně neuposlechnutí policejní výzvy k zastavení vozidla, za řízení pod vlivem drog a odmítnutí vyšetření a dále za přechovávání návykové látky.   (bur)