Strachu, aby lidé nepřišli o celý majetek, který by mohl skončit v plamenech, a jejich nevědomosti využívá v posledních týdnech kominík na Jaroměřsku.

Dům od domu nabízí lidem revizi komínu, i přesto, že ta není vůbec potřeba. Poté si vyúčtuje bezmála 1200 korun, vydá rukou vypsané potvrzení na kusu papíru a zmizí.

Jeho oběti žily ve slepé nevědomosti, že vše mají v pořádku a učinily novému předpisu zadost, avšak přišly jen o peníze. Muž v kominickém mundúru sice vlastnil potřebný živnostenský list, jenže k revizi komínu potřebuje speciální oprávnění. A to neměl. Nachytat se nechalo již sedm lidí, většinou staršího věku. Policisté však nevylučují, že obětí je mnohem víc.

„Revize spalinové cesty a kotlů je oprávněna provádět pouze odborně způsobilá osoba, která absolvovala příslušné zkoušky. Tato osoba či firma je také uvedena v seznamu Společenstva kominíků České republiky nebo v seznamu Zemského společenstva kominíků. Každá taková oprávněná osoba se na požádání musí prokázat průkazem s holografickými ochrannými prvky, opatřeným jeho jménem, registračním číslem a dalšími údaji,“ uvedla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová. Toto však nikdo z obelhaných lidí nevěděl.

A nejsou jediní. „Vůbec se v tom neorientuji. Kdyby mi někdo přišel tohle nabídnout, tak mu taky ráda otevřu dveře. Živnosťák by měl, tak bych neměla důvod ho podezírat,“ říká třiačtyřicetiletá Martina Heregová z Hradecka.

Revize komínů je nutná jen v přesně uvedených případech. V ostatních situacích postačuje jen kontrola a vyčištění komínu, což přijde člověka na mnohem méně peněz. V průměru za tyto úkony zaplatí 400 korun.

Policisté tak nyní varují před mužem kolem 35 let v kominickém oblečení, který chodí většinou se stejně starou ženou. „Příchozí vždy prošel půdní prostory, popřípadě se podíval na kotel a pak inkasoval. S sebou měl ještě ženu, která mu sepisovala revizní zprávu a vystavovala účet. Na vše dali razítko kominické firmy,“ upřesnila mluvčí Prachařová.

SLOVNÍČEK POJMŮ

Kontrola spalinové cesty
Provádí ji jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Provádí se u všech druhů paliv v případě připojení spotřebiče paliv do 50 kW jedenkrát ročně.

Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva. Provádí ho odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, anebo v případě spotřebiče o výkonu do 50 kW včetně je možné čištění provádět i svépomocí. Četnost čištění je odvislá od druhu paliva. V případě využívání plynu se jedná o čištění jednou ročně, v případě tuhých paliv při celoročním provozu třikrát ročně.

Revize spalinové cesty
Provádí ji odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů anebo revizním technikem spalinových cest. Ne každý kominík je
k těmto pracím způsobilý! O revizi vydá odborník písemnou zprávu podle vzoru.

Revize je nutná z těchto důvodů:
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- po komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spal. cestě