Má právo dítě znát svého biologického otce? I tato otázka vyvstala v souvislosti se soudní pří mezi Ondřejem Rédou z Velkých Opatovic a rodinou nezletilé dívky, která je možná matkou jeho dítěte. Ženy daly dítě k adopci bez vědomí mladého otce, a tak mu zkomplikovaly uplatňování rodičovských práv. Jestli je však Ondřej Réda opravdu vlastním otcem dnes již patnáctiměsíční holčičky, se neví. Nezletilá matka to nepotvrdila a na DNA testy při soudním jednání nedošlo. Soudce Bohumil Kotala jejich provedení zamítl.

Kdo je otcem?

Právní zástupce Ondřeje Rédy se ale domnívá, že otázka, kdo je vlastně pravým otcem dítěte, je klíčová. Navíc upozorňuje na další aspekty. „V civilizovaném světě je běžné, že součástí práv dítěte je to, že bude znát svého biologického rodiče, tedy i otce. Domnívám se, že už nastal čas, aby se Česká republika zařadila mezi tyto civilizované země a tato skutečnost se stala normou,“ řekl advokát Vilém Fránek.

Komplikace

Právník apeluje, abychom si uvědomili, co neznalost biologických rodičů může v budoucnu zkomplikovat. „Například v případě, kdy bude zapotřebí znát rodiče třeba kvůli transplantaci kostní dřeně z důvodu vážné nemoci. Bude potřeba, aby dítě znalo svého biologického otce,“ poukazuje právník. Podle něj, jestliže toto právo bude dítěti upíráno, nás vyčleňuje z rodiny vyspělých zemí. Ve světě je naprosto běžné, že toto právo dítěte je zcela jednoznačně zakotveno.

„Myslím si, že je situaci potřeba změnit. Chceme se pomocí tohoto procesu přiblížit tam, kde chceme být. K rodině slušných zemí, kde neplatí pozitivistické výstřelky zákonodárců z minulosti, ale spíše platí přirozeně právní normy odvěkého etického chování mezi lidmi,“ uvedl právník Vilém Fránek.

Otázky spojené z určováním biologických rodičů pomocí testů DNA rozvířil již před několika lety příběh zaměněných dětí v třebíčské nemocnici. Odborníci již v té době ale varovali, že testy rovněž odhalí příliš hlubokou pravdu týkající se otcovství a rodičovství.