Podle státní zástupkyně Marie Vitouškové se ženy, které pojí příbuzenské vztahy, pokusily padělanou závětí neoprávněně získat dědictví po muži, který zemřel v prosinci 2004 v Domově seniorů v Jenštejně.

Tučné dědictví zahrnovalo nejen milionovou finanční úsporu a statek, ale zejména lukrativní pozemky v Odolově u Prahy, které byly určeny pro plánovanou bytovou výstavbu. Vše v účetní hodnotě přes 71 milionu korun. Avšak tržní hodnota majetku vzrostla na více než 200 milionů korun. O toto dědictví chtěly obžalované ženy připravit nejen pravomocné dědice, ale i stát, kterému část dědictví má připadnout jako odúmrť.

Podvod měla podle obžaloby zinscenovat 73letá Anna Noháčová z Rokytnice nad Jizerou. Zemřelého muže znala od dětství. Měla vypracovat jeho falešnou závěť s datem 14. září 2004. Jenže u dědického řízení se objevily dvě závěti. Druhá byla sepsána a podepsána zůstavitelem i dvěma svědky již 26. prosince 2003 a podle ní veškerý majetek měl získat bratr zemřelého a jeho manželka. Avšak bratr zůstavitele v prosinci 2004 také zemřel, tedy dříve než zůstavitel. Jeho dědický podíl tedy ze zákona přešel na stát jako odúmrť.

Soudní znalkyně oboru písmoznalectví specializovaná na ruční písmo Irena Vašátková včera u soudu uvedla, že podpis zůstavitele na závěti z roku 2003 je pravý. Naopak podpis na závěti pozdější určitě není zůstavitele. Již v úterý u soudu bývalá praktická lékařka domova seniorů, kde starý muž před smrtí žil, tvrdila, že zůstavitel v září 2004 kvůli svému špatnému zdraví nebyl schopen se pod závěť podepsat.

Hlavní líčení bude pokračovat 10. června. Pokud soud obžalovaným ženám prokáže vinu, hrozí jim až 12 let vězení.