Základní škola Nový Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

V pravidelném plánu práce jsou také mimořádné dny školního vyučování a znamenají jak oživení školního života, tak vytváření podmínek pro zlepšování příznivého klima školy. Patří sem například výstupy na horské vrcholy v podmínkách ZŠ, Vánoční trhy, Velikonoční jarmark, Den Země, Krasopsaní, kde se mohou setkat nejen žáci mezi sebou, ale i rodiče a další přátelé školy. Škola pořádá také pravidelné ozdravné pobyty (lyžařské kurzy a zájezdy, školy v přírodě) a řadu exkurzí zaměřených jak na poznávání a získávání nových vědomostí, tak na oblast pro volbu povolání.

Základní škola Nový Hradec Králové.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Žáci se účastní různých soutěží i olympiád. „Pravidelně se zapojujeme do testování žáků v rámci projektu KEA společnosti SCIO, které nám umožňuje sledovat vývoj žáků po celou dobu studia na 2. stupni ZŠ. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na SŠ a SOŠ. Zvýšený zájem věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení i žákům s ADHD,“ uvádějí vyučující.
Projekty, do kterých je škola zapojena: Projekt Bezpečná třída, Projekt Řešení vrstevnických vztahů a Projekt Partnerství.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Pouchov, Hradec Králové.