První soukromá základní škola v Hradci Králové - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Škola se snaží každým rokem pořádat intenzivní kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky i učitele. Velkou pozornost věnuje škola žákům nadaným i integrovaným. Učitelé používají netradiční metody a formy práce. Alternativní vlivy zahraničního školství nepřijímají globálně, ale využívají určité směry a postupně je začleňují do dosavadního systému školní práce.

První soukromá základní škola v Hradci Králové - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

V každém školním roce jezdí žáci na tuzemskou a zahraniční školu v přírodě, zúčastňují se studijně poznávacích zájezdů. Účastní se lyžařského a plaveckého výcviku. Zapojují se do výtvarných, literárních, jazykových a sportovních soutěží a olympiád. Účastní se divadelních, vzdělávacích i filmových představení, výstav a exkurzí adekvátních jejich věku a dochází do několika zájmových kroužků.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Lhota pod Libčany.