Základní škola Lhota pod Libčany - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Materiální vybavení školy se stále obnovuje, škola pořizuje kvalitní učební pomůcky - interaktivní i manipulační a nové učebnice. Budova má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí zejména žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné, každá třída v patře je vybavena kobercem, který se využívá jak ve výuce, tak o přestávce, kdy na něm žáci mohou odpočívat nebo hrát hry. V hodinách hudební výchovy používá paní učitelka elektronické varhany, housle i moderní hudební podklady, žáci se učí hrát doprovod na rytmické nástroje.

Základní škola Lhota pod Libčany - 1. třída.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

K pohybovým aktivitám žáci využívají malou tělocvičnu s basketbalovými koši, která je vybavená nářadím a sportovními potřebami k výuce tělesné výchovy 1. stupně ZŠ. Pro hodiny tělocviku je využíván i sportovní areál v obci s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a tenisovými kurty. Velkou pozornost vyučující věnují integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Příště (29. ledna) představíme tabla všech škol!