close Základní škola V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov - třída 1. A. info Zdroj: Deník/ Pavla Horynová zoom_in

V současnosti se škola skládá ze tří součástí. Základní škola má kapacitu 650 žáků, školní družina má kapacitu 120 dětí a školní klub 80 dětí. Vzhledem k demografickému vývoji navštěvuje školu 300 – 350 žáků, školní družinu 70 dětí a školní klub 80 dětí. Žáci se vyučují v přibližně 15 třídách, školní družina má dvě oddělení, školní klub jedno. Zvláštností školy je velký počet žáků dojíždějících z okolních obcí. Jedná se o více než jednu třetinu všech žáků školy.

close Základní škola V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov - třída 1. B. info Zdroj: Deník/ Pavla Horynová zoom_in

Vzhledem k velkému počtu malotřídních škol v okolí se třídy doplňují v 6. ročníku právě žáky z těchto škol. Cílem školy je profilovat se jako dvouparalelní škola, tzn. v každém ročníku mít dvě třídy. Škola má dále ve své zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost, která je zaměřena na jazykové kurzy pro děti i dospělé, kurzy obsluhy výpočetní techniky, keramické kurzy pro děti i jejich rodiče, táborovou činnost, poskytování software.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Prasek.