„V meteorologii se používá pojem suchá a čistá atmosféra. To je směs plynů, jak jsme se učili ve škole: cca 78 procent dusíku, 21 procent kyslíku a 1 procento vzácných plynů. V takovémto stavu se ale atmosféra prakticky nevyskytuje. V běžné atmosféře se kromě výše uvedených plynů vyskytuje voda v podobě vodní páry, kapiček nebo krystalek ledu a znečišťující příměsi, které se do ovzduší dostávají různými cestami,“ odpovídá na otázku, co dýcháme, Jan Macoun, ředitel pro kvalitu ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Znečištění lze obecně rozdělit do dvou skupin: znečištění přirozeného původu (půdní částice, krystalky mořských solí, vulkanický popel, částice organického původu apod.) a antropogenní znečištění (látky, které se do atmosféry dostávají jako produkt činnosti člověka, například průmyslová činnost, lokální vytápění, doprava, zemědělská činnost atd.)," dodává. 

Titulní strana magazínu VíkendZdroj: deníkOxidy, ozon a další

„Kvalita ovzduší je posuzována dvojím způsobem: buď přímo srovnáním úrovně koncentrací s imisními limity, nebo pro laickou veřejnost jednodušším způsobem pomocí indexu kvality ovzduší. U nás používaný index kvality ovzduší byl vytvořen společně s experty ze Státního zdravotního ústavu tak, aby bylo možné uživatelům rovnou poskytnout informaci o zdravotních dopadech a doporučených způsobech chování,“ říká Jan Macoun.

Dodává, že výpočet indexu kvality ovzduší je založen na vyhodnocení tříhodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic (PM10) a v letním období (1. 4. – 30. 9.) i tříhodinových klouzavých koncentrací přízemního ozonu (O3). Index kvality ovzduší se dělí do šesti stupňů podle úrovně znečištění. Nejlepší je označen 1A – kvalita ovzduší velmi dobrá a nejhorší 3B – kvalita ovzduší špatná.

Více se dočtete v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků.

Co dalšího se dozvíte v magazínu Víkend?

- Rozhovor s doc. RNDr. Martinem Malčíkem, Ph.D., jednatelem společnosti Slamka Consulting a zakladatelem projektu perfect-Air.
- Gastronomie Je čas jehněčího a kůzlečího
- Televizní tipy a mnohem více

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.