Někteří odborníci hlásí nové problémy, spjaté s distanční výukou a jejími následky. Jak se kvůli nedostatku pohybu dětí velmi rychle rozšířila dětská obezita, tak se začaly i plnit ordinace dětských psychologů a psychiatrů.

Podle odborníků je nový školní rok vždy nárazový, ale nyní je situace mnohem závažnější, než tomu bylo před lety. Není ovšem jednoznačné, zda je na vině distanční výuka.

Výuka se ze škol přestěhovala do domácností. A u monitoru mnoho žáků také dostalo vysvědčení
Do školy. Zopakuje se další noční můra?

Celkově se událo mnoho změn a poslední dva roky se promítly snad v každém zákoutí života. Názory odborníků se různí a shodují se pouze na tom, že vše ukáže čas.

Ztracená generace?

„V pandemickém období jsme poskytovali naše služby bez přerušení, přechodně byl zájem nižší, ovšem se zahájením nového školního roku se potýkáme s enormním nárůstem žádostí. Uváděné důvody v žádostech se týkají především výukových obtíží, ovšem ty mohou rozkrýt řadu dalších problémů, mimo jiné navázaných i na důsledky pandemie.

Pozorujeme rovněž nárůst požadavků, které se týkají individuálního vzdělávání, kdy pro zařazení do tohoto typu vzdělávání je nezbytné naše vyjádření. Nakolik to souvisí s faktem, že distanční vzdělávání těmto dětem a rodičům vyhovovalo, a chtějí si tuto podobu touto formou zachovat, se nabízí, ale v současné době se vyjadřuji pouze v rovině domněnek, neboť odborné výstupy z těchto služeb ještě nemáme.

Rovněž zatím nevíme, kolik z přijatých požadavků zastupují žáci, kteří se v průběhu distančního vzdělávání do výuky vůbec nezapojovali. MŠMT se snaží v rámci podpůrných doučovacích programů pomoci žákům do běžného vzdělávacího rytmu „naběhnout“ s cílem výukové deficity zmírnit.

Já osobně pevně věřím v přirozenou regenerační schopnost společnosti, odmítám o generaci našich dětí, žáků hovořit v intencích „ztracené generace“. Je to „generace se zkušeností s covidem“ a zatím nikdo z nás nemůže objektivně říct, jak se na tuto situaci následně zadaptují.

My dospělí takovou zkušenost z dětství, mládí nemáme, tak se jich ptejme, co potřebují, možná nás překvapí,“ sdělila svůj pohled vedoucí pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Hradišti, Nataša Gmentová.

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova
Školám chybí tabulková místa pro potřebné pracovníky

Na to, aby se narušila běžná rutina u dětí a žáků, postačí i delší prázdniny. Nesmíme zapomínat, že krize a pandemie měla na svědomí tisíce životů, měla dopad na makro i mikroekonomiku, a to nejen domácí, ale celosvětovou. Tedy že by se následky vyhnuly školám, dětem nebo rodičům, je naivní vůbec doufat.

V západních zemích se zvýšily dokonce projevy domácího násilí, konzumace alkoholu, prohlubovaly se desítky různých problémů.

Psychika v ohrožení

Naštěstí děti mají svůj svět a většinu dětství prožívají v jistotě rodiny, nehledě na okolí. Vždyť kolik z nás se děsilo, když jsme byli dětmi a venku pobíhal černobylský radioaktivní mrak, jako naši rodiče u zpráv? Raději jsme hledali chvilku nepozornosti k proklouznutí ven za kamarády a jediné co nás zajímalo bylo, jestli zase můžeme na hřiště a jestli už zmrzlinář přivezl čokoládovou zmrzlinu. Odborníci se tedy změnám a následkům vůbec nediví.

Jak jsou na tom momentálně děti, které se musely učit z domova a zda přispěla distanční výuka k nárůstu pacientů dětské psychiatrie, vysvětlil dětský psychiatr a psychoterapeut Vítězslav Kouřil:

„Většina má zřejmě více problémů, ale všichni nechodí na psychiatrii. Část si se sebou neví rady, ale nezapomeňme, že se narušila i struktura volnočasových aktivit, tedy s tím souvisí nárůst výskytu úzkosti, problémů s příjmem stravy nebo poruch chování.

Distanční výuka ale přispěla k nárůstu pacientů. Dělaly se na to i dotazníky, výzkum, nejen v ordinacích dětských psychologů a psychiatrů, ale taky u dospělých. Pozor na jednu věc, po dlouhých letech klidu, daných z velké části systémem očkování a hygieny jsme se všichni učili „žít s pandémií,“ a to každý člověk, samotné zdravotnictví, politici a celé státy.

Emoční vývoj a socializace zapojení dítěte do lidské společnosti vstupem do školy výrazně postupuje
Všichni na psychiatrii nechodí, ale mnozí si se sebou neví rady

Naposledy to snad byla Španělská chřipka, co na ni zemřela moje prateta, co měla takový dopad na celý svět a společnost. A když si odmyslíte krizi spojenou s pandémií, celkově ve všech vyspělých státech je nárůst duševních poruch, depresí a tak dále, v tom hraje svou roli spousta aspektů - zvýšený tlak na výkon, zrychlení života, komunikace, nedostatek času.

Jaké bude mít distanční výuka následky, se ukáže až příští školní rok, řetězec – distanční výuka, chvíli ve škole, prázdniny, to se poskládalo dohromady. Ztráta návyků, vznik "pyžamových dětí", které se z pyžama vůbec nepřevlékly, od rána do večera a večera do rána. Taky přestala fungovat organizovaná zájmová činnost. To se bude dávat dohromady hodně dlouho.“

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: Radim Černý