Mají na ni právo naprosto všichni bez jakékoliv výjimky. „Tísňová SMS komunikace se středisky v krajích byla do konce roku 2021 určena pouze pro registrované osoby se specifickými potížemi, které jim bránily nahlášení telefonickým hovorem,“ vysvětluje Rudolf Kramář z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Hasiči a policisté

Možnost odesílání SMS zpráv platí pouze pro tísňové linky 112 a 150, které jsou v gesci hasičů, a také pro policejní linku 158. U záchranářů kvůli specifiku jejich práce tato možnost není, linka 155 esemesky nepřijímá. Při poskytování první pomoci je totiž hovor s operátorem nejspolehlivějším způsobem k záchraně pacienta ještě před příjezdem zdravotníků na místo. "Postupy jsou pro laiky tak jednoduché, že je v 95 procentech zvládneme klasickým hovorem," říká rezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý.

Přivolání pomoci prostřednictvím SMS zprávy se může na první pohled zdát jednodušší než klasický hovor. Ve skutečnosti tomu tak není. Zatímco při hovoru příslušník operačního centra vytěží z volajícího co nejvíce informací, v textových zprávách mohou naopak chybět. Navíc volat je mnohem méně časově náročné než v mobilu zadávat písmenka do SMS zprávy. „Pokud je to jen trochu možné, preferujte hlasovou komunikaci,“ nabádá Kramář s tím, že při haváriích, nehodách či požárech je při záchraně lidských životů každá vteřina doslova drahá. 

Za pravdu mu dávají i policisté. I pro úspěšnost jejich zásahu hraje nejpodstatnější roli čas a správně předané informace a popisy událostí. „Tísňové SMS zprávy mohou zasílat nyní všichni. Policie ČR nicméně s ohledem na operativní a efektivní přenos informací preferuje telefonické kontaktování,“ říká mluvčí Policie ČR Ondřej Moravčík.

Nácvik jednotky před bojovými střelbami.
Armáda a policie i letos verbují tisíce lidí, většina vypadne v psychotestech

Přestože tísňové SMS fungují teprve od začátku ledna, Češi už tuto formu komunikace využívají. "Od spuštění této funkcionality jsme již přijali řádově stovky tísňových SMS zpráv," potvrzuje za hasiče Rudolf Kramář. Na odeslanou SMS zprávu vždy zareaguje zaměstnanec tísňového centra rovněž "textovkou". V ní buď rovnou potvrdí přijetí s tím, že pomoc míří na místo, nebo píšícímu odpovídá doplňujícími otázkami, aby například zjistil, kam má hasičskou jednotku vyslat. 

Hasiči zároveň upozorňují, že psaní si o pomoc má svá pravidla. Ve zprávě je vždy potřeba stručný popis toho, co se stalo, kde a kdy. K tomu je navíc nutné připsat, kolik lidí potřebuje pomoc. Na závěr pak své jméno. Pokud budou informace chybět, je zpráva brána jako zlomyslná a dotyčnému hrozí pokuta až ve výši 200 tisíc korun.

Blízká budoucnost? Videohovory

Moderní technologie se postupně stávají součástí vybavení nejen hasičů, policistů ale také záchranářů. Před několika lety se pro případ zdravotních potíží doporučovalo mít v chytrém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci „Záchranka“. Do té si uživatel zapsal nejen své zdravotní neduhy, alergie či kontakt na blízkou osobu, ale aplikace pomocí GPS lokalizátoru ukázala záchranářům přesnou polohu. Nyní již vše dokáže zajistit telefonické tísňové centrum, technikou jsou již vybaveni i záchranáři.

„Ve své době byla aplikace jak pro volajícího, tak i pro nás obrovským přínosem. Nedokázali jsme zaměřit polohu či stáhnout zdravotní kartu. Nyní už to umíme. Vozíme ve vozech tablety a data o pacientovi dokážeme stáhnout. Stejně tak již dokážeme lokalizovat volajícího. Aplikace je tak nyní spíše přínosem pro volající z pohledu komfortu,“ říká šéf záchranářské asociace Slabý.

Otravným nabídkám po telefonu má učinit přítrž nový zákon
Konec otravných nabídek po telefonu se blíží. Zákon je zakáže

A není všem změnám konec. Nejpozději do dvou let by měly být do praxe všech složek integrovaného záchranného systému zavedené také videohovory. Pomocí obrazového přenosu by tak došlo k upřesnění informací přímo z místa. Podle Marka Slabého je již projekt ve zkušebním provozu. Že by se ale videohovory staly nedílnou součástí při „běžné“ pomoci, si ale nemyslí. „Obáváme se, že by se volající místo na pomoc více soustředil na obrazový přenos. Tím by se čas zbytečně protahoval,“ dodává Slabý.