Co by si spotřebitelé měli hlídat, aby svým dodavatelům neplatili peníze zbytečně navíc? A kam jít, když nemám desítky tisíc korun na doplatek? Deník přináší velký přehled odpovědí na základní otázky k vyúčtování energií.

Z jakých údajů se spotřeba zjišťuje?
Vyúčtování energií musí předcházet odečet. Ten jednou ročně provádí distributor, jenž by měl termín odečtu spotřebitelům předem oznámit. „Pokud přijde mimo ohlášenou dobu, prohlédněte si pozorně jeho průkaz,“ doporučila ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Za kontrolory se totiž někdy vydávají podvodníci.

Kdy a jak má spotřebitel roční vyúčtování dostat?
Dodavatel by je měl zaslat odběrateli do 15 dnů získání podkladů o spotřebě od distributora. Formu doručení si klient zvolí již při podpisu smlouvy. Vyúčtování mu tak může přijít buď vytištěné poštou do schránky, elektronicky e-mailem anebo v aplikaci do mobilního telefonu. I to se může někdy stát zdrojem nedorozumění. „Spotřebitelé si obvykle neuvědomují, že někdy v předchozí komunikaci sdělili svůj elektronický kontakt pro doručování vyúčtování,“ upozornila Hekšová. V tom případě může vyúčtování skončit bez povšimnutí v e-mailové schránce lidí.

Stačí jediné vyúčtování pro plyn i elektřinu?
Ne, a to ani v případě, že plyn i elektřinu dodává stejná firma. Na každý z těchto zdrojů energie musí dodavatel poskytnout smlouvu zvlášť, a proto musí poslat i dvě různá vyúčtování. Každé z nich může odběrateli přijít v jiném termínu.

| Video: Youtube

Co ve vyúčtování nesmí chybět?
I když mohou vyúčtování od každého dodavatele vypadat jinak, podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) mají vždy obsahovat tyto náležitosti:

• celkovou fakturovanou částku za dodané energie a související služby
• výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období
• datum splatnosti a způsob úhrady
• vymezení zúčtovacího období
• celkové množství dodané energie
• způsob zjištění spotřeby (odečtem, samoodečtem anebo odhadem spotřeby)
• celkovou výši uhrazených záloh, je-li povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě
• adresa odběrného místa a jeho kód (EAN pro elektřinu nebo EIC pro plyn)
• rozpis plateb a cen za dodávku energie.

Čím se vyplatí při kontrole vyúčtování začít?
Ujistěte se, zda je písemnost určena skutečně vám. Zkontrolujte tedy nejprve své osobní údaje a odběrné místo. Tyto informace byste měli nalézt v levém horním rohu vyúčtování.

Co dělat, když s vyúčtováním nesouhlasíte?
Pokud podle vás vyúčtování není v pořádku, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele. V reklamaci je nutné uvést jméno a adresu odběratele, číslo smlouvy i důvod reklamace. Obvykle jde o výši účtovaných záloh nebo účtovanou cenu. Ta musí odpovídat smlouvě.

Proč se musí nedostatky reklamovat písemně?
Aby se dalo zjistit, zda dodavatel reklamaci vyřídil v zákonné lhůtě. Ta běžně činí 15 dní. Pokud se zjištěný nedostatek týká souvisejících služeb jako například výše spotřeby, může reklamaci dodavatel vyřídit až do 30 dní.

Stěžují si lidé na chybné vyúčtování často?
Podle ERÚ ano. Jen za první čtvrtletí letošního roku na úřad mířily čtyři tisíce spotřebitelských podání. „Jestliže došlo k neoprávněné změně ceníku, kdy dodavatel například zdražení neoznámil s minimálně třicetidenním předstihem, prokazatelně a adresně, jde o změnu neplatnou a spotřebitel se musí bránit,“ řekl člen Rady ERÚ Ladislav Havel. Roste podle něj i počet návrhů na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Za celý loňský rok jich úřad zaznamenal 440, jen za letošní tři první měsíce jich bylo již více než dvě stovky.

close Jak číst fakturu za energie? info Zdroj: Energetický regulační úřad zoom_in Jak číst fakturu za energie?

Je třeba zaplatit nedoplatek i v případě reklamace?
Podle dTestu je to vhodné, neboť samotná reklamace nemá odkladný účinek.

Kde může při vyúčtování dojít k chybám?
Nebezpečí podle odborníků číhá zejména již při odečtu odhadem. Ten se často využívá v případě, kdy osoba provádějící odečet nemá volný přístup k elektroměru či plynoměru. Například u nemovitostí, které jejich majitelé nevyužívají celoročně. V tom případě se dokonce odhadovaná spotřeba může od té skutečné výrazně lišit. „Pokud situaci neřešíte, můžete zaplatit i desítky tisíc korun navíc v případě, že jednu z těchto komodit využíváte k vytápění,“ varoval Arsen Lazarevič z webu Elektřina.cz.

Jak lze takovou situaci řešit?
Podle Lazareviče je třeba co nejrychleji kontaktovat dodavatele a zaslat mu data z vlastního odečtu, nejlépe s přiloženou fotografií s aktuálním stavem plynoměru či elektroměru. „Následně by měl částku, kterou doplácíte či přeplácíte, upravit na základě skutečných dat a nikoliv odhadu,“ tvrdí Lazarevič.

Co když dodavatel zapomene připsat platbu za zálohu?
Lidé by si vždy měli důkladně zkontrolovat, zda dodavatel správně započítal všechny zálohy. „Zvláště u menších dodavatelů s méně dokonalými systémy by mohlo dojít k tomu, že se nějaká platba nepřipíše,“ obává se Lazarevič. Doporučuje proto spotřebitelům odebírat energie od větších a zavedených dodavatelů, kteří využívají on-line systém.

Vyplatí se kontrolovat i další údaje?
Lidé se obvykle zajímají jen o celkovou spotřebu, výši nedoplatku či přeplatku a také o výši nových záloh. Na vyúčtování se ale vyplatí podívat ještě podrobněji. Zejména, pokud uvažujete o změně dodavatele. „Stačí kalkulačka, papír a tužka, když už nepoužijeme tabulkový procesor ve svém počítači,“ uvedla Hekšová. Zejména zákazníci s nízkou spotřebou by si měli porovnat stálé a regulované platby, za něž své služby nabízejí různí dodavatelé.

Co mají dělat lidé, kteří nejsou s dosavadním dodavatelem spokojeni?
Mohou se obrátit kupříkladu na občanské poradny. Ty již s dodavateli, jejichž smlouvy bývají nevýhodné, nebo dokonce s klienty nekomunikují, nevystavují řádné vyúčtování a jen lidem navyšují zálohy, mají zkušenosti. Zejména senioři se na ně už obracejí. „V těchto případech jsme řešili, jak se zorientovat ve smlouvách na dobu určitou či neurčitou, fixaci ceny, nabídkách od jiných dodavatelů, a na základě jakých údajů stanovit zálohy na příští období,“ řekl předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.

Kolik peněz si mohou dodavatelé energií nyní nanejvýš účtovat?
Od začátku letošního roku vláda stanovila na energie cenový strop. Spotřebitelé tak za megawatthodinu (MWh) elektřiny mají platit nanejvýš 6000 korun, za MWh plynu 3000 korun. K tomu je třeba přičíst distribuční poplatky. Tato opatření navázala na takzvaný podzimní úsporný tarif. Tedy příspěvek na úhradu odběru energie ve výši 2000 anebo 3500 korun na domácnost podle druhu smlouvy. O něj nebylo třeba žádat, měl by se automaticky promítnout do snížení částky na faktuře.

Co když nemám na doplatek? Kde mohou hledat pomoc lidé, kterým na energie již nezbývají peníze?
Vzhledem k nedávnému skokovému zdražení energií se to stát může. Takto postižení lidé také mohou využít znalostí odborníků z občanských poraden. „V naší poradně radíme nejen se smlouvami, ale také rovnou vyhodnotíme, zda má klient nárok na některou sociální dávku jako jsou příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc a podobně,“ konstatoval Kalvoda. Seznam poraden v jednotlivých místech včetně telefonních čísel je na Poradny (obcanskeporadny.cz)

Na jaké dávky mají lidé s nedostatkem peněz na zaplacení energií nárok?
V první řadě je to příspěvek na bydlení. Může jej dostat ten, jehož náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné) stojí více než 30 procent čistých příjmů. Komu ani tento příspěvek nestačí na úhradu odůvodněných nákladů bydlení, mohou úřady přiznat ještě doplatek na bydlení. V přesně stanovených životních situacích lze využít také mimořádnou okamžitou pomoc. Bližší informace o všech těchto dávkách jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí mpsv.cz.

Vycházejí lidem ve finančních obtížích vstříc také dodavatelé?
Již to není výjimkou. Kupříkladu společnost E.ON svým zákazníkům nabízí nový produkt s pojištěním pro případ výpadku příjmů. „Jedná se o službu na bázi pojištění, která klientům odebírajícím od nás elektřinu a plyn umožní pojistit si schopnost splácet náklady na energie,“ uvedl Jan Zápotočný z E.ON Energie. Zákazníkům ale pomáhají i další dodavatelé, kupříkladu ČEZ. Jeho odborníci lidem radí, jak ušetřit. Řadu z těchto rad již loni zveřejnil také Deník ve svém speciálním seriálu k tomuto tématu.