Základní škola Nové Město nad Cidlinou.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Škola je organizována jako pětitřídní s pěti ročníky, letos s dvěma odděleními školní družiny. Je zde výdejna obědů, jídelna, tělocvična, počítačová učebna, každá třída je vybavena počítači a interaktivní tabulí. Školní dvůr slouží školní družině, ale při pěkném počasí sem chodí žáci i svačit. Část pracovních činností probíhá na školním pozemku, který se nachází na školní zahradě. Ve škole pracuje 7 zaměstnanců včetně paní ředitelky Hany Pacákové.

Základní škola Nové Město nad Cidlinou.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Postupně zde dochází k modernizaci a vybavení tříd novým nábytkem. Letos se rekonstruovala školní družina a probíhalo plánované malování části objektu. Na školním dvoře se postupně doplňují hrací prvky, staví se pergola na výuku, v plánu je zastínění pískoviště a výstavba dětského hřiště. Žáci na škole mohou zdarma navštěvovat kroužky, které vedou paní učitelky ze školy, každoročně jezdí na dopravní hřiště, účastní se plaveckého výcviku a školy v přírodě. Během roku děti navštěvují divadelní a jiná představení, pro rodiče připravují besídky.

Příště představíme další prvňáčky.