Základní škola Štefcova Hradec Králové - 1. A.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Pro výuku jsou k dispozici nově a kompletně vybavené počítačové učebny a pracovny Ch, F a cizích jazyků, keramická dílna. Přímo v areálu školy je také krytý bazén a hřiště s umělým povrchem. V samostatné budově se zahradou je umístěna školní družina, otevřená i po dobu vedlejších a letních prázdnin. Probíhá zde příměstský letní tábor. Zájemcům o sport nabízí škola dobrovolný vstup do sportovní třídy. Výuka stěžejních předmětů (M, ČJ a cizí jazyky) není nijak krácena.

Základní škola Štefcova Hradec Králové - 1. A.Zdroj: Deník/ Pavla Horynová

Třídy s rozšířenou TV jsou na škole již od roku 1981. Tehdy byly součástí vrcholového sportu. V současné době žáci, kteří navštěvují třídy s rozšířenou výukou TV, mají na prvním stupni 3 a na druhém stupni 4 hodiny TV týdně. Škola je velmi dobře vybavena pro všechna sportovní odvětví. V rámci výuky mají žáci všechny sportovní disciplíny – atletiku, gymnastiku, míčové hry, outdoorové sporty, zimní sporty. Škola nabízí kurzy v lyžování i outdoorovém odvětví. Během výuky se žáci účastní různých sportovních soutěží a závodů.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Štefcova, Hradec Králové (třídy 1.B a 1.C).