„U pacientů, kteří byli léčeni tocilizumabem (tedy účinnou látkou obsaženou v přípravku Roactemra), byly zaznamenány případy těžkého poškození jater, včetně akutního selhání jater,“ upozornil na problém lékový ústav. Některým lidem podle něj museli lékaři játra dokonce transplantovat.

Komplikace se objevila celkem u osmi pacientů. Společnost Roche, která injekční roztok vyrábí, už prý o tom informovala 81 českých revmatologů. V dopise, který jim rozeslala, firma zdravotníkům doporučuje pacienty bedlivě hlídat. V případě jakýchkoliv problémů by měli lidem dávkování léku upravit, případně užívání zcela zastavit.

„Benefit léčivého přípravku ale stále převažuje nad možnými riziky,“ napsal Deníku mluvčí společnosti Jiří Pešina. Firma podle něj lékaře varovala spíš pro jistotu. Přípravek totiž podle něj užívá více než 1,3 milionů lidí, z toho v Česku je to 467 pacientů.

Přes padesát podezření

Podobně se vyjádřila také mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová. Ústav podle ní zaznamenal celkem 55 nahlášených podezření na nějaký závažný nežádoucí účinek v souvislosti s podáním tocilizumabu. „Prozatím ani v jednom se nejednalo o podezření na výskyt jaterního poškození. Přesto ústav považoval za důležité upozornit na toto riziko,“ uvedla Peterová.

Čeští pacienti s revmatoidní artritidou podle ní loni spotřebovali celkem 7743 balení tohoto medikamentu, v letošním roce to bylo prozatím 2598 krabiček tocilizumabu. Pojišťovna na každou z nich přispívá asi 26,5 tisíce korun.

Podle experta na lékové interakce Josefa Suchopára zdaleka nejde o ojedinělý případ. Podobný osud podle něj potká desítky léčiv. I když tak závažné nežádoucí účinky, jaké se nyní projevily u tohoto přípravku na revmatoidní artritidu, se vyskytnou jen velmi vzácně. „Od sedmdesátých let minulého století do přelomu tisíciletí se kvůli fatálním nežádoucím účinkům, které mohly poškodit pacienta, muselo stahovat z trhu přibližně 150 léků,“ řekl.

V několika případech podle něj výrobce o problémech předem věděl a zatajil je. „Většinou se ale skutečně jednalo o naprosto nečekané příhody, které nikdo nepředpokládal,“ dodal.